Create Invoice

WBI - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name WBI
PIN 35685018
TIN 2020339431
VAT number SK2020339431
Date create 28 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat WBI
Žižkova 42
81102
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 854 557 €
Profit 1 860 €
Capital 1 384 670 €
Own capital 385 803 €
Contact Information
Phone(s) 0243410285, 0905742877
Mobile phone(s) 0905742877
Fax(es) 0243410285, 0243410288
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,222,822
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 594,766
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 579,728
2. Software (013) - /073, 091A/ 579,728
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 15,038
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 15,038
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 0
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 598,302
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 74,988
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 891
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 67,473
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,624
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 37
8. Deferred tax asset (481A) 37
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 521,472
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 506,407
1.b. Trade receivables in the framework of the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 506,407
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,946
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,119
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,805
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,480
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 325
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 29,754
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 29,754
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,222,822
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 387,664
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,197
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,197
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 349,288
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 349,288
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,860
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 829,577
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 20,569
9. Liabilities from social fund (472) 14,842
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 5,727
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 512,268
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 293,135
1.b. Trade payables under the proportionate participation in addition to the liabilities to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 293,135
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 73,656
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 28,344
7. Liabilities from social insurance (336) 28,146
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,977
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,994
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 5,994
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 290,746
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 5,581
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 5,581
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,763,836
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,854,557
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,043,993
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,616,715
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 11,992
V. Activation (účtová a group of 62) 62,641
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 103,128
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,088
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,824,845
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 688,224
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 54,687
D. Services (účtová group of 51) 1,024,646
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 764,898
E.1. Wages and salaries (521, 522) 554,530
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 195,058
4. Social expenses (527, 528) 15,310
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 12
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 254,513
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 254,513
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 28,279
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,586
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,712
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 967,784
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 423
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 404
2. Other interest income (662A) 404
XII. Foreign exchange gains (663) 19
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,205
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 16,393
2. Other expense (562A) 16,393
O. Exchange rate losses (563) 70
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 7,742
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,782
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,930
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,070
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,679
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -609
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,860
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685018 TIN: 2020339431 VAT number: SK2020339431
 • Registered seat: WBI, Žižkova 42, 81102, Bratislava
 • Date create: 28 February 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 07.01.2004
  Ing. Dita Sirotová, CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07 07.01.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Marian Pikna 15 436 € (46.5%) Žižkova 42 Bratislava 811 02
  Ing. Dita Sirotová, CSc. 10 291 € (31%) Anenská 4 Bratislava 811 07
  Ing. Zuzana Zajíčková 7 470 € (22.5%) 32 Pernek 900 53
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Luška Piešťanská 50 Košice 040 11
   13.08.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   počítačové služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Luška Piešťanská 50 Košice 040 11
   12.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Luška Piešťanská 4 Košice 040 11
   21.04.2008Zrušeny spoločníci:
   WEBCOM a.s. IČO: 25 820 826 Vratimovská 624/11 Ostrava, Kunčičky 718 00 Česká republika
   22.03.2007Nové obchodné meno:
   WBI, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07
   Ing. Martin Luška Piešťanská 4 Košice 040 11
   21.03.2007Zrušené obchodné meno:
   Webcom - Istro s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07
   10.06.2005Nové obchodné meno:
   Webcom - Istro s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Zajíčková 32 Pernek 900 53
   09.06.2005Zrušené obchodné meno:
   ISTROCONSTRUCT s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Václav Vinklárek Sportovní 1460 Holešov 796 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.01.2004
   07.06.2004Noví spoločníci:
   WEBCOM a.s. IČO: 25 820 826 Vratimovská 624/11 Ostrava, Kunčičky 718 00 Česká republika
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 07.01.2004
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.01.2004
   Ing. Václav Vinklárek Sportovní 1460 Holešov 796 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.01.2004
   06.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.11.1997
   08.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.11.1997
   07.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   06.11.2000Nové predmety činnosti:
   prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka nemeckého a anglického
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská činnosť
   výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   ekonomické a účtovné poradenstvo
   poradenstvo v predmete podnikania
   05.11.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prieskum trhu
   19.04.1999Nové sidlo:
   Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   leasing všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   18.04.1999Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a úprava predmetov z plastov
   výroba nástrojov a súčiastok
   kovoobrábanie-konštrukcia súčiastok a nástrojov
   Zrušeny spoločníci:
   HISTEC s.r.o. IČO: 31 400 841 Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   21.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   20.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Laco S. H. Vajanského 43 Nové Zámky 940 74
   17.09.1996Nové obchodné meno:
   ISTROCONSTRUCT s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba a úprava predmetov z plastov
   výroba nástrojov a súčiastok
   kovoobrábanie-konštrukcia súčiastok a nástrojov
   Noví spoločníci:
   HISTEC s.r.o. IČO: 31 400 841 Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Laco S. H. Vajanského 43 Nové Zámky 940 74
   16.09.1996Zrušené obchodné meno:
   RAVEX s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   28.02.1996Nové obchodné meno:
   RAVEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť pri nákupe a predaji tovarov
   poradenská činnosť pri nákupe a predaji tovarov
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava