Create Invoice

B.D. TRADE COMPANY o.c.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name B.D. TRADE COMPANY o.c.p.
Status Destroyed
PIN 35685638
Date create 12 March 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat B.D. TRADE COMPANY o.c.p.
Nitrianska 1
95801
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685638
 • Registered seat: B.D. TRADE COMPANY o.c.p., Nitrianska 1, 95801, Bratislava
 • Date create: 12 March 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.10.1999Nové obchodné meno:
   B.D. TRADE COMPANY o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Nitrianska 1 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Evják - člen predstavenstva Homolová 27 Bratislava
   Pavol Fábik - predseda predstavenstva Bazovského 24 Bratislava
   Roman Jakubéczi - člen predstavenstva Galbavého 2 Bratislava
   04.10.1999Zrušené obchodné meno:
   M&G BROKERAGE HOUSE o.c.p. a.s.
   Zrušené sidlo:
   Mozartova 18 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Bartolčič - podpredseda Tobrucká 1 Bratislava
   Marek Hargaš Toryská 34 Bratislava
   Richard Mojžiš - predseda predstavenstva Budyšínska 18 Bratislava
   lic.rer.pol. Richard Mojžiš Budyšínska 18 Bratislava
   08.02.1999Nové sidlo:
   Mozartova 18 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Hargaš Toryská 34 Bratislava
   lic.rer.pol. Richard Mojžiš Budyšínska 18 Bratislava
   07.02.1999Zrušené sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 820 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Malík - člen Líščie údolie 73 Bratislava
   15.05.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   14.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   30.10.1997Nové obchodné meno:
   M&G BROKERAGE HOUSE o.c.p. a.s.
   Nové sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 820 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Bartolčič - podpredseda Tobrucká 1 Bratislava
   RNDr. Ladislav Malík - člen Líščie údolie 73 Bratislava
   29.10.1997Zrušené obchodné meno:
   M&G BROKERHOUSE o.c.p. a.s.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 2 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Bartolčič - člen predstavenstva Tobrucká 1 Bratislava
   Ing. Dušan Hruška - člen Edisonova 29 Bratislava
   Branko Kramer - člen Martinčekova 8 Bratislava
   Boris Zelený - člen Tranovského 4 Bratislava
   15.05.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Hruška - člen Edisonova 29 Bratislava
   Branko Kramer - člen Martinčekova 8 Bratislava
   Boris Zelený - člen Tranovského 4 Bratislava
   14.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Hruška - člen predstavenstva Edisonova 29 Bratislava
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   M&G BROKERHOUSE o.c.p. a.s.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 2 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj cenných papierov
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov
   obstarávanie vydávania cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby pre emitenta
   obstarávanie vykonávania činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov pre emitenta
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich pre emitenta
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Bartolčič - člen predstavenstva Tobrucká 1 Bratislava
   Ing. Martin Hruška - člen predstavenstva Edisonova 29 Bratislava
   Richard Mojžiš - predseda predstavenstva Budyšínska 18 Bratislava