Create Invoice

BALNEOTHERMA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BALNEOTHERMA
PIN 35687231
TIN 2020823563
VAT number SK2020823563
Date create 29 March 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BALNEOTHERMA
Jakubovo námestie 14
81109
Bratislava
Financial information
Sales and income 46 043 €
Profit -15 097 €
Capital 106 406 €
Own capital -6 223 €
Contact Information
Website http://www.balneotherma.sk
Phone(s) +421252444982
Mobile phone(s) +421903442547
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 96,839
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,487
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 3,444
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 520
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 2,924
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,043
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 351
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 692
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,947
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 59,944
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,944
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 4,422
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 4,422
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,422
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 27,581
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 460
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 27,121
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 405
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 405
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 96,839
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,909
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 7,668
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 7,668
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 767
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 767
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -5,247
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -5,247
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,097
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 108,748
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 99
9. Liabilities from social fund (472) 99
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 50,981
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,457
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,457
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,500
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,907
7. Liabilities from social insurance (336) 1,237
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,880
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 614
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 614
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 57,054
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 43,018
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 46,043
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 25,305
III. Revenues from sale of services (602, 606) 17,713
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,025
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,903
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 8,259
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,408
D. Services (účtová group of 51) 12,832
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 34,287
E.1. Wages and salaries (521, 522) 24,548
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 8,639
4. Social expenses (527, 528) 1,100
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,003
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,003
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,111
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,860
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,519
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 10
2. Other interest income (662A) 10
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 285
O. Exchange rate losses (563) 127
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 158
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -275
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,135
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Income tax expense current (591, 595) 962
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,097
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35687231 TIN: 2020823563 VAT number: SK2020823563
 • Registered seat: BALNEOTHERMA, Jakubovo námestie 14, 81109, Bratislava
 • Date create: 29 March 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  MUDr. Janka Zálešáková Kováčska 4 Bratislava 831 04 15.05.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  MUDr. Janka Zálešáková 5 112 € (66.7%) Kováčska 4 Bratislava 831 04
  Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc. 2 556 € (33.3%) J. Cígera Hronského 4 Bratislava 831 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.02.2010Noví spoločníci:
   Prof. RNDr. Jozef Čársky , CSc. J. Cígera Hronského 4 Bratislava 831 02
   10.02.2010Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Partizánska 123 Trenčín 911 01
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice 914 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Partizánska 123 Trenčín 911 01
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice 914 51
   12.01.2007Nové obchodné meno:
   BALNEOTHERMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jakubovo námestie 14 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov - obstarávateľská činnosť
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľnej živnosti
   marketing a manažment
   masérske služby
   administratívne práce
   vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií prostredníctvom internetu
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   výroba a predaj kozmetických výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   11.01.2007Zrušené obchodné meno:
   BALNEODERMA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kováčska 4 Bratislava 831 04
   15.05.2006Nové obchodné meno:
   BALNEODERMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kováčska 4 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   MUDr. Janka Zálešáková Kováčska 4 Bratislava 831 04
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Partizánska 123 Trenčín 911 01
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice 914 51
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Janka Zálešáková Kováčska 4 Bratislava 831 04
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Partizánska 123 Trenčín 911 01
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice 914 51
   14.05.2006Zrušené obchodné meno:
   BALNEODERMA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Jelenia 5 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   30.05.2000Nové sidlo:
   Jelenia 5 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   29.05.2000Zrušené sidlo:
   Krížna 7 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. JUDr. Vladimír Čečot , CSc. Jedľová 3 Bratislava
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Juraj Gála Jedľová 3 Bratislava
   Ing. Oldrich Goljan Baračka 3 Trenčianske Teplice
   MUDr. Jana Zálešáková Krížna 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. JUDr. Vladimír Čečot , CSc. Jedľová 3 Bratislava
   Juraj Gála Jedľová 3 Bratislava
   Ing. Oldrich Goljan Baračka 3 Trenčianske Teplice
   MUDr. Jana Zálešáková Krížna 7 Bratislava
   29.03.1996Nové obchodné meno:
   BALNEODERMA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Krížna 7 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Doc. JUDr. Vladimír Čečot , CSc. Jedľová 3 Bratislava
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Juraj Gála Jedľová 3 Bratislava
   Ing. Oldrich Goljan Baračka 3 Trenčianske Teplice
   MUDr. Jana Zálešáková Krížna 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. JUDr. Vladimír Čečot , CSc. Jedľová 3 Bratislava
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Juraj Gála Jedľová 3 Bratislava
   Ing. Oldrich Goljan Baračka 3 Trenčianske Teplice
   MUDr. Jana Zálešáková Krížna 7 Bratislava