Create Invoice

CV PRODUCTS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CV PRODUCTS
PIN 35688114
TIN 2020339750
VAT number SK2020339750
Date create 12 April 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CV PRODUCTS
Bajzova 9/A
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 734 370 €
Profit -113 478 €
Capital 1 453 971 €
Own capital 38 652 €
Contact Information
Email calivita@calivita.sk
Phone(s) 0255563427, 0255568280
Fax(es) 0255568280
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,529,929
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 45,291
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 45,291
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,862
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 43,429
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,477,257
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 147,596
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,161
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 133,512
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 12,923
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,046,497
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 1,039,873
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,039,873
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 6,226
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 398
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 180,217
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 167,203
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,014
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 102,947
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 11,460
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 91,487
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 7,381
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,338
4. Accrued income short-term (385A) 43
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,529,929
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 98,131
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 3,353
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
3. Receivables for subscribed capital (/-/353) -3,286
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 18
2. Other funds (427, 42X) 18
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 208,238
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) -274,111
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) 482,349
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -113,478
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,401,019
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,808
9. Liabilities from social fund (472) 3,570
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) -762
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,384,928
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,365,809
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,365,809
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 9,548
7. Liabilities from social insurance (336) 5,765
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,540
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 266
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 13,283
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,283
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 30,779
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 30,779
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,740,925
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,734,370
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,557,545
II. Revenues from sales of own products (601) 50
III. Revenues from sale of services (602, 606) 80,193
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 96,582
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,819,125
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 787,587
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 58,143
D. Services (účtová group of 51) 725,396
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 197,371
E.1. Wages and salaries (521, 522) 141,655
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 48,635
4. Social expenses (527, 528) 7,081
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 5,139
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 38,723
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 38,723
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,766
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -84,755
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 66,662
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,555
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 6
2. Other interest income (662A) 6
XII. Foreign exchange gains (663) 6,549
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,398
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1
2. Other expense (562A) 1
O. Exchange rate losses (563) 20,264
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 12,133
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,843
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -110,598
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -113,478
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35688114 TIN: 2020339750 VAT number: SK2020339750
 • Registered seat: CV PRODUCTS, Bajzova 9/A, 82108, Bratislava
 • Date create: 12 April 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Eva Petöcz Jakubovo námestie 15 Bratislava 811 09 01.08.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  California Fitness Co. Ltd. 6 639 € (100%) Carson City 897 06 Spojené štáty americké
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.02.2014Nové sidlo:
   Bajzova 9/A Bratislava 821 08
   03.02.2014Zrušené sidlo:
   Bajzova 10 Bratislava 821 08
   23.03.2010Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia
   spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom - obnova systému po havárii
   návrh a optimalizácia informačných technológií
   služby webového servera: poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom
   poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a verejne prístupných zdrojov
   18.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Eva Petöcz Jakubovo námestie 15 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 01.08.2009
   17.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Zsigmond Tonkovce 331 Nový Život 930 38 Vznik funkcie: 13.02.2006
   30.04.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   15.11.2008Nové sidlo:
   Bajzova 10 Bratislava 821 08
   14.11.2008Zrušené sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   04.04.2007Nové obchodné meno:
   CV PRODUCTS s.r.o.
   03.04.2007Zrušené obchodné meno:
   California Fitness, s.r.o.
   25.03.2006Nové obchodné meno:
   California Fitness, s.r.o.
   24.03.2006Zrušené obchodné meno:
   California Fitness (Slovakia), s.r.o.
   02.03.2006Noví spoločníci:
   California Fitness Co. Ltd. N Carson St. 2533 Carson City 897 06 Spojené štáty americké
   01.03.2006Zrušeny spoločníci:
   California Fitness Inc. 270 North Canon Drive Ste. 1242 Beverly Hills 902 10 U.S.A.
   17.02.2006Nové sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Zsigmond Tonkovce 331 Nový Život 930 38 Vznik funkcie: 13.02.2006
   16.02.2006Zrušené sidlo:
   Bajzova 9 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Norbert Oláh Petofiho 938/108 Štúrovo 943 06
   29.01.1999Nové sidlo:
   Bajzova 9 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   California Fitness Inc. 270 North Canon Drive Ste. 1242 Beverly Hills 902 10 U.S.A.
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Norbert Oláh Petofiho 938/108 Štúrovo 943 06
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Nádražná 36 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny spoločníci:
   California Fitness Inc. 270 North Canon Drive Ste. 1242 Beverly Hills 902 10 U.S.A.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Agata Hegelyová Hlavná 85 Tomášov 900 94
   10.03.1997Nové sidlo:
   Nádražná 36 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Agata Hegelyová Hlavná 85 Tomášov 900 94
   09.03.1997Zrušené sidlo:
   Pri Starom mýte 2 Bratislava 832 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Kóša Mamateyová 7 Bratislava 851 04
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   California Fitness (Slovakia), s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Starom mýte 2 Bratislava 832 55
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným pevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   California Fitness Inc. 270 North Canon Drive Ste. 1242 Beverly Hills 902 10 U.S.A.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Kóša Mamateyová 7 Bratislava 851 04