Create Invoice

PERSPEKTA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PERSPEKTA
PIN 35688611
TIN 2020309137
VAT number SK2020309137
Date create 24 April 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PERSPEKTA
Hviezdoslavova 39
94201
Bratislava
Financial information
Sales and income 589 583 €
Profit 70 490 €
Capital 310 699 €
Own capital 279 865 €
Contact Information
Phone(s) 0356586333, 0903433391
Mobile phone(s) 0911901091, 0903433391
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 345,285
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 216,553
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 216,553
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 194,732
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 17,748
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,073
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 126,095
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3,728
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,355
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,355
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,373
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 122,367
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,433
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 117,934
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,637
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 2,637
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 345,285
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 336,897
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 15,606
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 15,606
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 244,162
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 408,313
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -164,151
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,490
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,388
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 586
9. Liabilities from social fund (472) 586
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 7,802
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) -565
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -565
7. Liabilities from social insurance (336) 475
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,892
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 589,583
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 521,158
III. Revenues from sale of services (602, 606) 67,807
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 618
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 498,839
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 341,877
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 60,902
D. Services (účtová group of 51) 36,649
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 14,435
E.1. Wages and salaries (521, 522) 10,649
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,731
4. Social expenses (527, 528) 55
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,075
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 39,540
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 39,540
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,361
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 90,744
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 149,537
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XIV. Other income from financial activities (668) 11
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 163
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 163
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -152
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 90,592
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 20,102
R.1. Income tax expense current (591, 595) 20,102
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,490
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35688611 TIN: 2020309137 VAT number: SK2020309137
 • Registered seat: PERSPEKTA, Hviezdoslavova 39, 94201, Bratislava
 • Date create: 24 April 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.08.2000Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 39 Šurany 942 01
   Noví spoločníci:
   Ing. František Švajda Hviezdoslavova 39 Šurany 942 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Švajda Hviezdoslavova 39 Šurany 942 01
   02.08.2000Zrušené sidlo:
   Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Mikušová Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   RnDr. Margita Vajsáblová Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Mikušová Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   24.04.1996Nové obchodné meno:
   PERSPEKTA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
   sprostredkovanie dopravy
   sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Daniela Mikušová Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   RnDr. Margita Vajsáblová Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Mikušová Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04