Create Invoice

SLOVFIN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVFIN
Status Destroyed
PIN 35688769
Date create 25 April 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SLOVFIN
Vlčie hrdlo
82107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35688769
 • Registered seat: SLOVFIN, Vlčie hrdlo, 82107, Bratislava
 • Date create: 25 April 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.10.2004Zrušené obchodné meno:
   SLOVFIN, a. s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   ekonomicko-organizačné poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   organizovanie seminárov a školení
   sprostredkovanie kúpy a prenájmu nehnuteľností
   factoring, forfaiting, mimosúdne zabezpečenie vyrovnania pohľadávok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Filip - predseda Ľudové námestie 495/18 Bratislava
   Ing. Anna Mrváňová Hálova 9 Bratislava
   Ing. Zoltán Oldal Óceán-Árok, Budapešť H - 1046 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5752/43 Bratislava - Staré Mesto
   17.01.2003Nové obchodné meno:
   SLOVFIN, a. s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   16.01.2003Zrušené obchodné meno:
   SLOVFIN obchodník s cennými papiermi, akciová spoločnosť v skratke SLOVFIN o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až 37 Zákona o cenných papieroch v platnom znení
   obstarávanie pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.10.2001Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Oldal Óceán-Árok, Budapešť H - 1046 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5752/43 Bratislava - Staré Mesto
   01.10.2001Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Turčan Námestie Hraničiarov 2/A Bratislava 851 03
   12.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Turčan Námestie Hraničiarov 2/A Bratislava 851 03
   11.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Kolárik Jána Smreka 5 Bratislava
   29.03.2000Nové obchodné meno:
   SLOVFIN obchodník s cennými papiermi, akciová spoločnosť v skratke SLOVFIN o.c.p., a.s.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   28.03.2000Zrušené obchodné meno:
   SLOVFIN obchodník s cennými papiermi, akciová spoločnosť v skratke SLOVFIN o.c.p., a.s.
   18.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Kolárik Jána Smreka 5 Bratislava
   17.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Horský Nová Doba 491 Nižná
   15.04.1997Nové predmety činnosti:
   ekonomicko-organizačné poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   organizovanie seminárov a školení
   sprostredkovanie kúpy a prenájmu nehnuteľností
   factoring, forfaiting, mimosúdne zabezpečenie vyrovnania pohľadávok
   25.04.1996Nové obchodné meno:
   SLOVFIN obchodník s cennými papiermi, akciová spoločnosť v skratke SLOVFIN o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až 37 Zákona o cenných papieroch v platnom znení
   obstarávanie pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Filip - predseda Ľudové námestie 495/18 Bratislava
   Ing. Miroslav Horský Nová Doba 491 Nižná
   Ing. Anna Mrváňová Hálova 9 Bratislava