Create Invoice

MODERNÝ BYT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MODERNÝ BYT
PIN 35688963
TIN 2020355590
VAT number SK2020355590
Date create 30 April 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MODERNÝ BYT
Galvaniho 16/B
82104
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 864 706 €
Profit 22 492 €
Capital 779 233 €
Own capital 293 407 €
Contact Information
Email mb@modernybyt.sk
Website http://www.modernybyt.sk
Phone(s) +421263534609, +421263534604, +421263534602, +421263534606, +421263823779
Mobile phone(s) +421911755736, +421911755732, +421911755734, +421911755731, +421911755738, +421903908636, +421903239482, +421911041305, +421911041306, +421911041301, +421911041
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 791,166
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 36,331
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 36,331
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 4,669
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 31,662
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 749,523
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 42,105
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,301
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 32,804
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 320,876
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 311,321
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 311,321
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,223
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,332
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 386,542
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 309,086
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 77,456
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 5,312
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 135
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 5,052
4. Accrued income short-term (385A) 125
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 791,166
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,899
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 286,104
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 286,104
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,492
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 470,303
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,094
9. Liabilities from social fund (472) 3,094
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 1,424
2. Other provisions (459A, 45X) 1,424
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 1,788
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 433,864
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 400,227
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 400,227
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 10,543
7. Liabilities from social insurance (336) 13,290
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,725
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,079
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 14,131
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 8,761
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,370
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,002
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 4,964
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 4,964
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,860,708
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,864,706
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 119,329
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,741,311
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 68
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,998
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,829,452
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 93,719
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 813,766
D. Services (účtová group of 51) 647,225
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 225,864
E.1. Wages and salaries (521, 522) 156,507
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 57,938
4. Social expenses (527, 528) 11,419
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,575
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 37,036
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 37,036
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 68
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,199
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,254
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 305,930
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,139
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,703
2. Other expense (562A) 2,703
O. Exchange rate losses (563) 103
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,333
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,138
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,116
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 6,624
R.1. Income tax expense current (591, 595) 6,624
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,492
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35688963 TIN: 2020355590 VAT number: SK2020355590
 • Registered seat: MODERNÝ BYT, Galvaniho 16/B, 82104, Bratislava
 • Date create: 30 April 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Piršel Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41 30.04.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Peter Piršel 6 639 € (100%) Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.10.2011Nové sidlo:
   Galvaniho 16/B Bratislava 821 04
   24.10.2011Zrušené sidlo:
   Vígľašská 3-5 Bratislava 851 07
   25.03.2011Nové obchodné meno:
   MODERNÝ BYT s. r. o.
   24.03.2011Zrušené obchodné meno:
   PPM - TRADE s.r.o.
   15.12.2007Nové sidlo:
   Vígľašská 3-5 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41 Vznik funkcie: 30.04.1996
   14.12.2007Zrušené sidlo:
   Tupolevova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   26.06.2000Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výkon činnosti stavebného dozoru - technické vybavenie stavieb
   19.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   18.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   17.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohumil Carda Inovecká 3 Banská Bystrica
   Peter Ľupták Družstevná 3 Banská Štiavnica
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava
   JUDr. Peter Zima Na Uhlisku 20 Banská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava
   30.04.1996Nové obchodné meno:
   PPM - TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž nábytku
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohumil Carda Inovecká 3 Banská Bystrica
   Peter Ľupták Družstevná 3 Banská Štiavnica
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava
   JUDr. Peter Zima Na Uhlisku 20 Banská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava