Create Invoice

ATHÉNIUM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ATHÉNIUM
PIN 35689986
TIN 2020348341
VAT number SK2020348341
Date create 02 May 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ATHÉNIUM
Cukrová 14
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 47 277 €
Profit 2 821 €
Capital 86 931 €
Own capital 81 636 €
Contact Information
Email athenium@athenium.sk
Phone(s) 0903440014, 0905600432
Mobile phone(s) +421903440014, 0903440014, 0905600432
Fax(es) 0252920954
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 38,369
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 5,686
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 5,686
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 5,686
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,683
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 25,271
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 24,794
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,794
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 477
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 7,412
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,458
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 5,954
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 38,369
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,456
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 31,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,136
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,136
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -7,140
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -7,140
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,821
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,913
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 535
9. Liabilities from social fund (472) 535
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,378
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,163
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,163
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 410
7. Liabilities from social insurance (336) 212
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,593
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 46,977
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 47,277
III. Revenues from sale of services (602, 606) 46,977
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 300
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,226
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 6,941
D. Services (účtová group of 51) 23,008
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 7,029
E.1. Wages and salaries (521, 522) 5,188
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,813
4. Social expenses (527, 528) 28
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 611
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 4,015
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 4,015
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,622
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,051
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,028
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 271
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 271
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -270
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,781
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,821
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35689986 TIN: 2020348341 VAT number: SK2020348341
 • Registered seat: ATHÉNIUM, Cukrová 14, 81101, Bratislava
 • Date create: 02 May 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05 19.07.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  RNDr. Tibor Filipovič 6 639 € (100%) Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Adriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Andriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 19.07.1997
   15.01.2004Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.07.1997
   Mgr. Andriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 19.07.1997
   14.01.2004Zrušené sidlo:
   Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Andriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   26.08.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Adriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Adriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   10.11.1997Noví spoločníci:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Adriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Andriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   09.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Haňdiak Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   PhDr. Michal Haňdiak SNP 59 Košice 040 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Peter Haňdiak Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   ATHÉNIUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie
   technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kultúry, priemyslu, obchodu, vedy a životného prostredia
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   tlmočnícke a prekladateľské služby v rozsahu voľnej živnosti
   finančný a operačný leasing
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Haňdiak Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   PhDr. Michal Haňdiak SNP 59 Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Peter Haňdiak Majerníkova 3 Bratislava 841 05