Create Invoice

CHESTREAL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CHESTREAL
PIN 35690046
TIN 2020309654
Date create 26 April 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CHESTREAL
Reca 622
92526
Bratislava
Financial information
Profit -22 443 €
Capital 48 406 €
Own capital 47 006 €
Contact Information
Email chestreal@chestreal.sk
Phone(s) 0245648671, 0910903191
Mobile phone(s) 0910903191
Fax(es) 0245648681
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,801
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,786
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 25,801
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,563
A.I. Capital r. 27 + r. 28 66,400
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 66,400
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 13,280
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -32,674
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,443
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,238
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 1,238
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 398
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 360
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 21,603
C. Services (účtová group of 51) 1,916
D. Personal expenses (účtová group of 52) -624
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 66
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,245
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -21,603
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,916
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 4
X. Interest income (662) 4
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 363
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 363
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -359
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,962
P. Income tax expense (591, 595) 481
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22,443
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35690046 TIN: 2020309654
 • Registered seat: CHESTREAL, Reca 622, 92526, Bratislava
 • Date create: 26 April 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Vladimír Hruban predseda Svätoplukova 983/43 Bratislava 821 08 03.03.2010
  Ing. Zuzana Escherová člen Sadová 651/12 Limbach 900 91 03.03.2010
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.05.2014Nové sidlo:
   Reca 622 Reca 925 26
   28.05.2014Zrušené sidlo:
   Mierové nám. 2 Senec 903 01
   04.02.2013Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   inštalácia a opravy vzduchotechnických zariadení
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   servisná, montážna a opravárenská činnosť mechanických častí čerpadiel, armatúr strojných a technologických zariadení s výnimkou elektrických častí
   03.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Kvasnica - člen predstavenstva Topoľová cesta 1041/17 Chynorany 956 33 Vznik funkcie: 03.10.2007 Skončenie funkcie: 04.09.2012
   11.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Kvasnica - člen predstavenstva Topoľová cesta 1041/17 Chynorany 956 33 Vznik funkcie: 03.10.2007 Skončenie funkcie: 04.09.2012
   10.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Kvasnica - člen predstavenstva Topoľová cesta 1041/17 Chynorany 956 33 Vznik funkcie: 03.10.2007
   29.04.2010Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 983/43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 03.03.2010
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Sadová 651/12 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 03.03.2010
   28.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Orchideová 13698/31 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.05.2005
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.05.2005
   31.10.2007Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy vzduchotechnických zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Kvasnica - člen predstavenstva Topoľová cesta 1041/17 Chynorany 956 33 Vznik funkcie: 03.10.2007
   30.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Ondruš - člen predstavenstva Generála Svobodu 978/40 Partizánske 958 01 Vznik funkcie: 07.05.2005
   28.06.2007Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   14.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Orchideová 13698/31 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.05.2005
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.05.2005
   Ladislav Ondruš - člen predstavenstva Generála Svobodu 978/40 Partizánske 958 01 Vznik funkcie: 07.05.2005
   13.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Orchideová 13698/31 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 27.04.2000
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.04.1996
   Ladislav Ondruš - člen predstavenstva Generála Svobodu 978/40 Partizánske 958 01 Vznik funkcie: 29.05.2001
   12.11.2004Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien - výstavba, rekonštrukcia a oprava všetkých druhov komínov a chladiacich veží
   05.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Orchideová 13698/31 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 27.04.2000
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.04.1996
   Ladislav Ondruš - člen predstavenstva Generála Svobodu 978/40 Partizánske 958 01 Vznik funkcie: 29.05.2001
   04.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Orchideová 13698/31 Bratislava 821 07
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08
   Ladislav Ondruš - člen predstavenstva Generála Svobodu 978/40 Partizánske 958 01
   07.09.2001Nové predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej techniky
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   02.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Orchideová 13698/31 Bratislava 821 07
   Ladislav Ondruš - člen predstavenstva Generála Svobodu 978/40 Partizánske 958 01
   01.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Ján Kuffa Oravská 2 Bratislava 821 09
   02.10.2000Nové sidlo:
   Mierové nám. 2 Senec 903 01
   01.10.2000Zrušené sidlo:
   Votrubova 14 Bratislava 821 08
   05.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Escherová - člen predstavenstva Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Hruban - predseda predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08
   04.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Hruban - člen predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08
   Ing. Milan Kamenický - predseda predstavenstva Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   29.03.2000Nové predmety činnosti:
   servisná, montážna a opravárenská činnosť mechanických častí čerpadiel, armatúr strojných a technologických zariadení s výnimkou elektrických častí
   17.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuffa Oravská 2 Bratislava 821 09
   16.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rauf Gusejnov - člen predstavenstva ul. 1. mája 43 Pezinok 902 01
   17.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rauf Gusejnov - člen predstavenstva ul. 1. mája 43 Pezinok 902 01
   16.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Švarc - člen predstavenstva Ivana Bukovčana 30 Bratislava 841 07
   20.03.1997Nové sidlo:
   Votrubova 14 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   inžinierska činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   19.03.1997Zrušené sidlo:
   Námestie Slobody 17 Bratislava 812 43
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   26.04.1996Nové obchodné meno:
   CHESTREAL a.s.
   Nové sidlo:
   Námestie Slobody 17 Bratislava 812 43
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Hruban - člen predstavenstva Svätoplukova 43 Bratislava 821 08
   Ing. Milan Kamenický - predseda predstavenstva Wolkrova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Švarc - člen predstavenstva Ivana Bukovčana 30 Bratislava 841 07