Create Invoice

INTER TRADE BRATISLAVA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INTER TRADE BRATISLAVA
Status Destroyed
PIN 35690941
Date create 22 May 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat INTER TRADE BRATISLAVA
Palkovičova 3
82106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35690941
 • Registered seat: INTER TRADE BRATISLAVA, Palkovičova 3, 82106, Bratislava
 • Date create: 22 May 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.07.2006Zrušené obchodné meno:
   INTER TRADE BRATISLAVA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Palkovičova 3 Bratislava 821 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť-predaj a nákup priemyselného a spotrebného tovaru, hutníckeho materiálu, obuvi, kožených výrobkov, potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, nerastných surovín, rudy, kovov, palív, uhlia, áut, odevov a textilu, stavebného materiálu, poľnohospodárskych strojov a zariadení, strojov a strojných častí, strojových zariadení aj pre špecifické účely vrátane náhradných dielov, dreva a výrobkov z dreva
   faktoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Dárius Rusnák Palkovičova 3 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Selvek Štítova 2 Košice 040 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Dárius Rusnák Palkovičova 3 Bratislava 821 06
   22.05.1996Nové obchodné meno:
   INTER TRADE BRATISLAVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palkovičova 3 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-predaj a nákup priemyselného a spotrebného tovaru, hutníckeho materiálu, obuvi, kožených výrobkov, potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, nerastných surovín, rudy, kovov, palív, uhlia, áut, odevov a textilu, stavebného materiálu, poľnohospodárskych strojov a zariadení, strojov a strojných častí, strojových zariadení aj pre špecifické účely vrátane náhradných dielov, dreva a výrobkov z dreva
   faktoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu
   Noví spoločníci:
   JUDr. Dárius Rusnák Palkovičova 3 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Selvek Štítova 2 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Dárius Rusnák Palkovičova 3 Bratislava 821 06