Create Invoice

C - H BAU - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name C - H BAU
PIN 35691239
TIN 2020331412
VAT number SK2020331412
Date create 28 May 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat C - H BAU
Herlianska 15
82102
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 460 €
Profit -735 €
Capital 9 922 €
Own capital 9 922 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 10,440
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,949
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,949
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 934
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1,015
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,491
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3,366
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 3,366
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,366
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 5,125
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 266
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,859
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 10,440
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,188
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,638
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,638
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 744
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 744
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,541
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 8,467
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -5,926
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -735
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,252
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,252
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,460
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,460
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,160
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,160
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 300
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 300
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 75
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -75
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 225
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -735
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691239 TIN: 2020331412 VAT number: SK2020331412
 • Registered seat: C - H BAU, Herlianska 15, 82102, Bratislava
 • Date create: 28 May 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04 24.03.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  RNDr. Oliver Čík 6 639 € (100%) Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.10.2003Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.10.2003Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva
   projektovanie stavieb - pozemné a dopravné stavby
   geodetické a kartografické práce
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť pri predaji a nákupe nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľská činnosť z a do jazyka francúzskeho, nemeckého, ruského, anglického a českého
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   03.04.2000Nové sidlo:
   Herlianska 15 Bratislava 821 02
   02.04.2000Zrušené sidlo:
   Kaštielska 15 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
   24.03.1999Nové obchodné meno:
   C - H BAU s.r.o.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
   23.03.1999Zrušené obchodné meno:
   HÝBAL s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   12.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   11.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   28.05.1996Nové obchodné meno:
   HÝBAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kaštielska 15 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva
   projektovanie stavieb - pozemné a dopravné stavby
   geodetické a kartografické práce
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť pri predaji a nákupe nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľská činnosť z a do jazyka francúzskeho, nemeckého, ruského, anglického a českého
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01