Create Invoice

Pubtalk - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Pubtalk
PIN 35691387
TIN 2020348440
VAT number SK2020348440
Date create 28 May 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Pubtalk
Sedlárska 6
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 892 025 €
Profit 14 667 €
Capital 465 857 €
Own capital 219 153 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 472,598
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 179,852
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 19,027
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 10,691
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 8,336
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 160,825
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,000
8. Loans and other long-term financial assets with a remaining maturity of not more than one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 153,825
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 291,961
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 31,888
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,888
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 210,730
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 248
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 248
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,888
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 205,594
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 908
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ 908
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 48,435
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 44,632
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 3,803
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 785
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 785
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 472,598
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,821
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 146,100
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 146,100
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 9,804
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 9,804
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 63,250
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 63,250
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,667
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 238,777
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,152
9. Liabilities from social fund (472) 4,152
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 184,658
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 23,821
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,821
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 124,143
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 10,891
7. Liabilities from social insurance (336) 6,175
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,358
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,270
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 12,591
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,591
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,376
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 892,025
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 892,025
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 890,884
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,141
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 862,218
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 364,532
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 77,621
D. Services (účtová group of 51) 158,591
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 236,124
E.1. Wages and salaries (521, 522) 166,851
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 57,189
4. Social expenses (527, 528) 12,084
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,889
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 15,589
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 15,589
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,872
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,807
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 291,281
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,421
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3,527
2. Other expense (562A) 3,527
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 6,894
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,421
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,386
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,719
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,719
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,667
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691387 TIN: 2020348440 VAT number: SK2020348440
 • Registered seat: Pubtalk, Sedlárska 6, 81101, Bratislava
 • Date create: 28 May 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Beáta Kubíková Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05 01.10.2002
  Alexandra Boháčková Andrusovova 6 Bratislava 851 01 29.06.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Zdenka Králiková 73 050 € (50%) Nad lomom 4063/11 Bratislava 811 02
  Vladimír Čarnecký 73 050 € (50%) Gercenova 1159/35 Bratislava 851 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.10.2014Noví spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava 851 01
   14.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Ivana Svetlíková Gercenova 35 Bratislava 851 01
   01.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Beáta Kubíková Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.10.2002
   31.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Beáta Kubíková Komenského 1155 Kysucké Nové Mesto Vznik funkcie: 01.10.2002
   10.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   02.12.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexandra Boháčková Andrusovova 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.06.2004
   01.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Ladislav Zálepa Exnárova 13 Martin
   26.05.2003Noví spoločníci:
   Zdenka Králiková Nad lomom 4063/11 Bratislava 811 02
   Ivana Svetlíková Gercenova 35 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Kubíková Komenského 1155 Kysucké Nové Mesto Vznik funkcie: 01.10.2002
   25.05.2003Zrušeny spoločníci:
   MERLIN TRADE, a.s. IČO: 35 728 736 Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Korček 841 Budmerice 900 86
   07.03.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   07.01.2002Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Ladislav Zálepa Exnárova 13 Martin
   06.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Katová Lábska 368/1 Zohor 900 51
   19.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Katová Lábska 368/1 Zohor 900 51
   18.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Mravec Jégeho 5 Bratislava 821 08
   11.10.2000Noví spoločníci:
   MERLIN TRADE, a.s. IČO: 35 728 736 Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Korček 841 Budmerice 900 86
   Boris Mravec Jégeho 5 Bratislava 821 08
   10.10.2000Zrušeny spoločníci:
   CAMTEX LIMITED 3 Harcourt Green, Charlemount Street Dublin 2 Írsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Beáta Volčková Vinohradská 833/3 Veľké Kapušany
   William George Norton Cliff Castle, Coliemore, Dackley Dublin Írsko dlhodobý pobyt na území SR : Palisády 55 Bratislava 811 06
   22.02.2000Noví spoločníci:
   CAMTEX LIMITED 3 Harcourt Green, Charlemount Street Dublin 2 Írsko
   21.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   21.06.1999Nový štatutárny orgán:
   William George Norton Cliff Castle, Coliemore, Dackley Dublin Írsko dlhodobý pobyt na území SR : Palisády 55 Bratislava 811 06
   22.10.1998Noví spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   25.03.1997Nové sidlo:
   Sedlárska 6 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelm jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Volčková Vinohradská 833/3 Veľké Kapušany
   24.03.1997Zrušené sidlo:
   Červenákova 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Surový Červenákova 7 Bratislava
   28.05.1996Nové obchodné meno:
   Pubtalk, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Červenákova 7 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   Noví spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Surový Červenákova 7 Bratislava