Create Invoice

CARPATHIAN Oil Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CARPATHIAN Oil Slovakia
Status Destroyed
PIN 35691646
Date create 29 May 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CARPATHIAN Oil Slovakia
Mostová 2
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691646
 • Registered seat: CARPATHIAN Oil Slovakia, Mostová 2, 81102, Bratislava
 • Date create: 29 May 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.10.2009Zrušené obchodné meno:
   CARPATHIAN Oil Slovakia s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Mostová 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
   zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou (antropogénne vplyvy)
   vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnych laboratórnych prác pre ložiskový prieskum
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v predchádzajúcich bodoch
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
   Zrušeny spoločníci:
   CARPATHIAN RESOURCES LIMITED Colin Street 104 West Perth, WA 6005 Australia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Douglas Jendry Lyons Street 19 Cottesloe, West Australia 6011 Australia Vznik funkcie: 21.05.2004
   30.05.2008Nové obchodné meno:
   CARPATHIAN Oil Slovakia s.r.o. v likvidácii
   29.05.2008Zrušené obchodné meno:
   CARPATHIAN Oil Slovakia s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Edvard Smith Almeria PDE 188 Upper Swan, Western Australia 6069 Australia Vznik funkcie: 21.05.2004
   25.06.2004Nové sidlo:
   Mostová 2 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   CARPATHIAN RESOURCES LIMITED Colin Street 104 West Perth, WA 6005 Australia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Edvard Smith Almeria PDE 188 Upper Swan, Western Australia 6069 Australia Vznik funkcie: 21.05.2004
   Douglas Jendry Lyons Street 19 Cottesloe, West Australia 6011 Australia Vznik funkcie: 21.05.2004
   24.06.2004Zrušené sidlo:
   Votrubova 11/a Bratislava 825 05
   Zrušeny spoločníci:
   CARPATHIAN RESOURCES, Ltd. 14 Charles Street, South Perth Western Australia 6151 Austrália
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ildiko Wowesny 8 Maracas Cove, Iluka 6028 Perth Austrália Vznik funkcie: 22.03.2002
   20.05.2002Nové obchodné meno:
   CARPATHIAN Oil Slovakia s.r.o.
   Noví spoločníci:
   CARPATHIAN RESOURCES, Ltd. 14 Charles Street, South Perth Western Australia 6151 Austrália
   Nový štatutárny orgán:
   Ildiko Wowesny 8 Maracas Cove, Iluka 6028 Perth Austrália Vznik funkcie: 22.03.2002
   19.05.2002Zrušené obchodné meno:
   VVNP, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   GAMI HOLDINGS LTD, S.W. Alberta, 801-6th Av Calgary 2280 Kanada
   Slovenský plynárenský priemysel, š.p., IČO: 00 211 290 Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Kováč Romanova 19 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 22.03.2002
   13.11.1998Noví spoločníci:
   GAMI HOLDINGS LTD, S.W. Alberta, 801-6th Av Calgary 2280 Kanada
   Slovenský plynárenský priemysel, š.p., IČO: 00 211 290 Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   GAMI HOLDINGS LTD, S.W. Alberta, 801-6th Av Calgary 2280 Kanada
   Slovenský plynárenský priemysel, š.p., IČO: 00 211 290 Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11
   RMDr. Jozef Kováč Romanova 19 Bratislava 851 02
   02.11.1998Nové obchodné meno:
   VVNP, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   GAMI HOLDINGS LTD, S.W. Alberta, 801-6th Av Calgary 2280 Kanada
   Slovenský plynárenský priemysel, š.p., IČO: 00 211 290 Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11
   RMDr. Jozef Kováč Romanova 19 Bratislava 851 02
   01.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Výskum a vyhľadávanie nafty a plynu, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   GAMI HOLDINGS LTD, S.W. Alberta, 801-6th Av Calgary 2280 Kanada
   Slovenský plynárenský priemysel, š.p., IČO: 00 211 290 Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11
   RMDr. Jozef Kováč Romanova 19 Bratislava 851 02
   20.06.1997Noví spoločníci:
   GAMI HOLDINGS LTD, S.W. Alberta, 801-6th Av Calgary 2280 Kanada
   RMDr. Jozef Kováč Romanova 19 Bratislava 851 02
   29.05.1996Nové obchodné meno:
   Výskum a vyhľadávanie nafty a plynu, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Votrubova 11/a Bratislava 825 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
   zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou (antropogénne vplyvy)
   vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnych laboratórnych prác pre ložiskový prieskum
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v predchádzajúcich bodoch
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
   Noví spoločníci:
   Slovenský plynárenský priemysel, š.p., IČO: 00 211 290 Mlynské Nivy 44/a Bratislava 825 11
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Jozef Kováč Romanova 19 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 22.03.2002