Create Invoice

KOPOS - BV - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Business name KOPOS - BV
Status In liquidation
PIN 35691671
TIN 2020340157
VAT number SK2020340157
Date create 04 June 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KOPOS - BV
Belehradská 1
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 69 142 €
Profit -92 779 €
Capital 675 557 €
Own capital 452 345 €
Contact Information
Phone(s) 0252620717, 0903706366
Mobile phone(s) 0903706366
Fax(es) 0252620719, 0252620717
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 372,650
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 6,639
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 6,639
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 365,595
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 45,910
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 41,785
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,785
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,127
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 998
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 319,685
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 11,899
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 307,786
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 416
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 290
4. Accrued income short-term (385A) 126
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 372,650
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 363,965
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 165,970
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 165,970
A.III. Other capital funds (413) 332
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 16,596
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 16,596
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 273,846
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 339,625
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -65,779
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -92,779
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,264
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,626
9. Liabilities from social fund (472) 1,626
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,738
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 5
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,331
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 822
7. Liabilities from social insurance (336) 1,075
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 505
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 900
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 900
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 2,421
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 2,421
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 5,774
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 69,142
III. Revenues from sale of services (602, 606) 5,774
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 63,321
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 161,389
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 360
D. Services (účtová group of 51) 10,656
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 25,684
E.1. Wages and salaries (521, 522) 19,659
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 5,679
4. Social expenses (527, 528) 346
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 616
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 3,319
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 3,319
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 119,966
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 788
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -92,247
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,242
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 135
2. Other interest income (662A) 135
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 105
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 105
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 30
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -92,217
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 562
R.1. Income tax expense current (591, 595) 562
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -92,779
Date of updating data: 11.10.2016
Date of updating data: 11.10.2016
 • PIN :35691671 TIN: 2020340157 VAT number: SK2020340157
 • Registered seat: KOPOS - BV, Belehradská 1, 83104, Bratislava
 • Date create: 04 June 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mária Vodislavská Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04 19.07.2016
  JUDr. Rastislav Hanulák Majoránová 14782/45 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 19.07.2016
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mária Vodislavská 82 985 € (50%) Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04
  JUDr. Rastislav Hanulák Spoločný zástupca 0 € (0%) Majoránová 14782/45 Bratislava 821 07
  Lenka Blažeková 0 € (0%) Belehradská 1 Bratislava 831 04
  Martina Blažeková 0 € (0%) Belehradská 1 Bratislava 831 04
  Sandra Blažeková 0 € (0%) Bolevecká 1293/12 Plzeň 301 00 Česká republika
  Maximilián Blažek 82 985 € (50%) Belehradská 1 Bratislava 831 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.10.2016Nový štatutárny orgán:
   Mária Vodislavská Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.07.2016
   19.08.2016Nové obchodné meno:
   KOPOS - BV, spol. s r. o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Hanulák Majoránová 14782/45 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 19.07.2016
   14.10.2015Noví spoločníci:
   JUDr. Rastislav Hanulák Spoločný zástupca Majoránová 14782/45 Bratislava 821 07
   Lenka Blažeková Belehradská 1 Bratislava 831 04
   Martina Blažeková Belehradská 1 Bratislava 831 04
   Sandra Blažeková Bolevecká 1293/12 Plzeň 301 00 Česká republika
   Maximilián Blažek Belehradská 1 Bratislava 831 04
   22.10.2013Noví spoločníci:
   Mária Vodislavská Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04
   28.05.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového a nebytového fondu
   31.08.2007Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   04.06.1996Nové sidlo:
   Belehradská 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a prdaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb
   vykonávanie bytových, občianských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia