Create Invoice

TEAMEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TEAMEX
PIN 35691867
TIN 2020310160
VAT number SK2020310160
Date create 28 May 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TEAMEX
Strojnícka 8
82701
Bratislava
Financial information
Sales and income 94 070 €
Profit -6 354 €
Capital 91 799 €
Own capital 81 472 €
Contact Information
Phone(s) 0903239059
Mobile phone(s) 0903239059
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 84,613
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 10,000
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 10,000
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 10,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 74,394
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 15,401
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 15,401
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,401
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 58,993
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 13,376
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 45,617
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 219
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 219
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 84,613
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,118
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 74,168
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 83,010
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -8,842
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,354
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,495
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 184
9. Liabilities from social fund (472) 184
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 8,509
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 5,500
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,500
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 484
7. Liabilities from social insurance (336) 208
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,317
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 802
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 802
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 92,014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 94,070
III. Revenues from sale of services (602, 606) 92,014
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 56
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 99,261
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 28,409
D. Services (účtová group of 51) 52,435
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 9,706
E.1. Wages and salaries (521, 522) 7,164
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 2,503
4. Social expenses (527, 528) 39
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 259
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 8,000
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 8,000
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 452
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,191
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,170
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
2. Other interest income (662A) 4
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 207
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 207
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -203
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,394
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,354
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691867 TIN: 2020310160 VAT number: SK2020310160
 • Registered seat: TEAMEX, Strojnícka 8, 82701, Bratislava
 • Date create: 28 May 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07 28.05.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Marian Meravý 3 453 € (52%) Geologická 24 Bratislava 821 07
  Ing. Eva Meravá 3 187 € (48%) Bratislava 821 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.05.2004Nové sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 827 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Meravá Geologická 24 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.2004Zrušené sidlo:
   Včelárska 28 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   06.03.2001Nové sidlo:
   Včelárska 28 Bratislava 821 06
   05.03.2001Zrušené sidlo:
   Ambrova 5 Bratislava 831 01
   21.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   20.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Ferdiša Kostku 1 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Adámiho 33 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   15.01.1999Nové sidlo:
   Ambrova 5 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Ferdiša Kostku 1 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   14.01.1999Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Adámiho 33 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   28.05.1996Nové obchodné meno:
   TEAMEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   výskumná a vývojová činnosť v oblasti urbanizmu, architektúry a stavebníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti urbanizmu, architektúry a stavebníctva
   inžinierska činnosť v oblasti urbanizmu, architektúry a stavebníctva
   modelárske a kopírovacie práce, design, úžitková grafika
   sprostredkovateľská činnosť
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   automatizované spracovanie údajov
   vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Adámiho 33 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Adámiho 33 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01