Create Invoice

AP MEDIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AP MEDIA
PIN 35691883
TIN 2020348462
VAT number SK2020348462
Date create 03 June 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AP MEDIA
Staré Grunty 7
84104
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 393 880 €
Profit 49 100 €
Capital 2 013 768 €
Own capital 837 465 €
Contact Information
Email info@apmedia.sk
Website http://www.apmedia.sk
Phone(s) +421260202111, +421265422428
Fax(es) 0265422428
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,115,205
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 296,582
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 49,946
2. Software (013) - /073, 091A/ 49,946
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 246,636
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 246,636
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,805,545
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 550,372
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,680
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 128,147
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 417,545
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 4,473
8. Deferred tax asset (481A) 4,473
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,236,555
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,226,839
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,226,839
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,678
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 14,145
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 8,601
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 5,544
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 13,078
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 13,078
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,115,205
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 865,074
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 808,671
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 808,671
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,100
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,240,239
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 84,544
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 74,492
9. Liabilities from social fund (472) 10,052
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 503,172
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 270,241
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 270,241
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,647
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 29,370
7. Liabilities from social insurance (336) 21,544
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,206
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 107,164
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 20,113
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 20,113
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 632,410
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 9,892
C.1. Accrued expenses long-term (383A) 1,611
3. Deferred revenue long-term (384A) 8,281
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,304,914
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,393,880
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 272,022
III. Revenues from sale of services (602, 606) 4,032,892
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 21,156
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 31,482
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,328
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,307,449
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 219,000
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,144,217
D. Services (účtová group of 51) 992,007
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 762,432
E.1. Wages and salaries (521, 522) 551,542
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 193,079
4. Social expenses (527, 528) 17,811
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 11,175
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 108,788
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 108,788
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 31,190
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 9,423
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,217
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 86,431
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 970,846
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 186
XII. Foreign exchange gains (663) 186
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,943
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 22,860
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 22,860
O. Exchange rate losses (563) 665
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,418
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -27,757
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,674
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 9,574
R.1. Income tax expense current (591, 595) 10,718
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -1,144
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,100
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691883 TIN: 2020348462 VAT number: SK2020348462
 • Registered seat: AP MEDIA, Staré Grunty 7, 84104, Bratislava
 • Date create: 03 June 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07 16.10.1997
  Ing. Peter Juhás Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04 09.05.2001
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Daniel Pavlica 1 660 € (25%) J. Poničana 7 Bratislava 841 07
  Ing. Peter Juhás 1 660 € (25%) Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04
  Ing. Branislav Janček 1 660 € (25%) Bratislava 821 04
  Ing. Ľubomír Varga 1 660 € (25%) Veternicová 1 Bratislava IV. 841 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.11.2011Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu
   výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   07.07.2004Nové sidlo:
   Staré Grunty 7 Bratislava 841 04
   06.07.2004Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   07.11.2002Nové sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   06.11.2002Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 814 04
   09.05.2001Nové sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 814 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Juhás Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Púpavova 73 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   06.02.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom prezentačnej a výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juhás Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04
   Ing. Branislav Janček Vrútocká 34 Bratislava 821 04
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Ing. Ľubomír Varga Veternicová 1 Bratislava IV. 841 04
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Janček Vrútocká 34 Bratislava 821 04
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Ing. Ľubomír Varga Púpavova 28 Bratislava 841 04
   16.10.1997Nové sidlo:
   Púpavova 73 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Janček Vrútocká 34 Bratislava 821 04
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Ing. Ľubomír Varga Púpavova 28 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   15.10.1997Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   03.06.1996Nové obchodné meno:
   AP MEDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba kancelárskej, reprodukčnej a výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01