Create Invoice

DUNAJSLOVTRANS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DUNAJSLOVTRANS
PIN 35692375
TIN 2020323789
VAT number SK2020323789
Date create 12 June 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DUNAJSLOVTRANS
Prístavná 10
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 069 217 €
Profit 7 409 €
Capital 469 478 €
Own capital 35 091 €
Contact Information
Email dst@stonline.sk
Phone(s) +421253415347, +421253632621, +421253632622
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 571,220
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 18,063
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 18,063
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 18,063
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 534,184
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 460,944
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 460,944
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 460,944
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 73,240
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 45,347
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 27,893
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 18,973
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 673
4. Accrued income short-term (385A) 18,300
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 571,220
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,501
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 27,789
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 73,521
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -45,732
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,409
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 528,119
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 507
9. Liabilities from social fund (472) 507
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 519,680
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 495,314
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 495,314
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,103
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,756
7. Liabilities from social insurance (336) 3,298
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,209
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 7,932
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 7,932
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 600
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,960,662
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,069,217
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 6,845
III. Revenues from sale of services (602, 606) 3,953,817
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 4,400
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,155
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,053,850
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 6,847
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 9,997
D. Services (účtová group of 51) 3,869,703
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 93,893
E.1. Wages and salaries (521, 522) 70,724
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 22,748
4. Social expenses (527, 528) 421
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,189
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 7,948
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 7,948
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 7,080
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 45,244
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,949
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,367
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,115
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,791
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
XII. Foreign exchange gains (663) 1,789
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,696
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,884
2. Other expense (562A) 1,884
O. Exchange rate losses (563) 799
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,013
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,905
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,462
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,053
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,053
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,409
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692375 TIN: 2020323789 VAT number: SK2020323789
 • Registered seat: DUNAJSLOVTRANS, Prístavná 10, 82109, Bratislava
 • Date create: 12 June 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Iryna Kurlyak Kolískova 6 Bratislava 841 05 10.03.2011
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 6 639 € (100%) Panama City Panama
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Iryna Kurlyak Kolískova 6 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.03.2011
   25.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 12.06.1996
   14.10.2002Nové predmety činnosti:
   verejná vodná doprava
   13.06.2002Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street 3-32 Panama City Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 12.06.1996
   12.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Kühne & Nagel Euroshipping, s.r.o. Budapest strasse 20 Regensburg SRN
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street 3-32 Panama City Panama
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Lipovský Pribišova 7 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 09.04.2002
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Jevgenij Kňazev dlhodobý pobyt na území SR : Kohútova 280/2 Bratislava Skončenie funkcie: 09.04.2002
   07.07.1999Noví spoločníci:
   Kühne & Nagel Euroshipping, s.r.o. Budapest strasse 20 Regensburg SRN
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   06.07.1999Zrušeny spoločníci:
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   14.09.1998Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street 3-32 Panama City Panama
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama City Panama
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   27.05.1998Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama City Panama
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   26.05.1998Zrušeny spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama Panama
   Slovfracht, a.s. IČO: 17 333 784 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   13.01.1997Nový štatutárny orgán:
   Jevgenij Kňazev dlhodobý pobyt na území SR : Kohútova 280/2 Bratislava Skončenie funkcie: 09.04.2002
   12.06.1996Nové obchodné meno:
   DUNAJSLOVTRANS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské služby v súvislosti s lodnou dopravou
   prenájom a obstarávanie nájmu lodí a lodného priestoru
   vykonávanie colno-deklaračných služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   konzultačná činnosť v oblasti lodnej dopravy
   Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama Panama
   Slovfracht, a.s. IČO: 17 333 784 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Lipovský Pribišova 7 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 09.04.2002
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68