Create Invoice

TRADE SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TRADE SLOVAKIA
PIN 35692596
TIN 2020309566
VAT number SK2020309566
Date create 18 June 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TRADE SLOVAKIA
Čajakova 20
81105
Bratislava
Financial information
Sales and income 472 784 €
Profit 23 181 €
Capital 789 328 €
Own capital 83 226 €
Contact Information
Phone(s) +421252499120, +421252444424, +421252444434
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 481,926
A. Non-current assets r. 03 + r. 04 + r. 09 481,926
A.I. Long-term intangible assets (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,118
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 325,396
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 178,315
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,942
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 138,660
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 807,322
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 82,363
A.I. Capital r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 33,200
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 6,633
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) 19,349
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,181
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 724,959
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 37,853
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 685,584
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,579
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,062
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 17,947
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 649,996
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,522
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 472,784
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 213,310
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 218,624
V. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 6,150
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,700
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 431,230
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, (+/- ) 505A, 507) 174,157
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,213
C. Services (účtová group of 51) 96,418
D. Personal expenses (účtová group of 52) 58,405
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 29,671
F. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (551, (+/-) 553) 42,465
H. Allowance for bad debts (+/- 547) 350
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,551
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 41,554
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 144,146
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 20
X. Interest income (662) 20
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 19,135
M. Interest expense (562) 19,020
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 115
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -19,115
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,439
P. Income tax expense (591, 595) -742
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 23,181
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692596 TIN: 2020309566 VAT number: SK2020309566
 • Registered seat: TRADE SLOVAKIA, Čajakova 20, 81105, Bratislava
 • Date create: 18 June 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Juraj Bruckner predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 12.06.2015
  Ing. Róbert Bruckner člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 12.06.2015
  Ing. Zdeněk Taraba člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 12.06.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 12.06.2015
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.06.2015
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 12.06.2015
   22.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 16.06.2010
   23.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 16.06.2010
   22.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.01.2007
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 11.01.2007
   07.07.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie autoumyvárne
   čistenie interiérov cestných motorových vozidiel
   prevádzkovanie pneuservisu
   montáž dostavieb, nadstavieb, prídavných zariadení a príslušenstva na cestné motorové vozidlá
   prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   18.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.01.2007
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 11.01.2007
   17.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Czúdor - člen Ružová 12 Levice 934 01 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Ing. Jaroslav Štefanec - člen Staré Grunty 228 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 21.06.2005
   20.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Mgr. Peter Czúdor - člen Ružová 12 Levice 934 01 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Ing. Jaroslav Štefanec - člen Staré Grunty 228 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 21.06.2005
   19.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner J.C.Hronského 22 Bratislava
   Juraj Bruckner - predseda predstavenstva J.C.Hronského 22 Bratislava
   Ing. Róbert Bruckner - podpredseda Jeséniova 11111/27A Bratislava 831 03
   05.10.2004Nové predmety činnosti:
   medzinárodná cestná preprava tovaru
   20.05.2004Nové predmety činnosti:
   oprava mechanických častí strojov
   skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov)
   prenájom motorových vozidiel
   požičiavanie motorových vozidiel
   19.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Bruckner - podpredseda Jeséniova 11111/27A Bratislava 831 03
   18.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Bruckner - podpredseda Saratovská 2158/8 Bratislava
   15.05.2001Nové sidlo:
   Čajakova 20 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Bruckner - podpredseda Saratovská 2158/8 Bratislava
   14.05.2001Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Šmárik Znievska 11 Bratislava
   03.06.1999Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner J.C.Hronského 22 Bratislava
   02.06.1999Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Kučárová Jesényova 25 Bratislava
   21.07.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   20.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.07.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na úhradu colného dlhu
   29.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda predstavenstva J.C.Hronského 22 Bratislava
   28.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Taraba Gercenova 3 Bratislava
   23.01.1997Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - nákladná
   zasielateľstvo
   18.06.1996Nové obchodné meno:
   TRADE SLOVAKIA a.s.
   Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská a konzulatačná činnosť v oblasti dopravy, prepravy a zasielateľstvo
   colný deklarant
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Monika Kučárová Jesényova 25 Bratislava
   Ján Šmárik Znievska 11 Bratislava
   Ing. Zdeněk Taraba Gercenova 3 Bratislava