Create Invoice

Jenewein Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Jenewein Slovakia
Status Destroyed
PIN 35692707
TIN 2020309907
Date create 18 June 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Jenewein Slovakia
Štefanovičova 12
81104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692707 TIN: 2020309907
 • Registered seat: Jenewein Slovakia, Štefanovičova 12, 81104, Bratislava
 • Date create: 18 June 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.11.2012Zrušené obchodné meno:
   Jenewein Slovakia, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti organizácie a riadenia personalistiky
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti európskej integrácie v rozsahu voľnej živnosti
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných z prostriedkov Európskych spoločenstiev a rozvojových programov v rozsahu voľnej živnosti
   príprava analytických, monitorovacích a hodnotiacich dokumentov z prostriedkov Európskych spoločenstiev a rozvojových programov v rozsahu voľnej živnosti
   technické a organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov financovaných z prostriedkov Európskych spoločenstiev a rozvojových programov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenské a konzultačné služby v oblasti spracovania údajov v rozsahu voľnej živnosti
   služby v oblasti komunikácie s verejnosťou /public relations/
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť
   marketingové služby
   personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne a technické práce súvisiace s vyhľadávaním a zoraďovaním verejne dostupných informácií
   činnosť miesta uloženia písomnosti nearchívnej povahy
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   organizovanie spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   JENEWEIN GROUP, s. r. o. Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Martin Krekáč Dobšinského 3124/22 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 18.06.1996
   08.02.2011Nové sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   07.02.2011Zrušené sidlo:
   Zámocká 36 Bratislava 811 01
   20.05.2010Nové obchodné meno:
   Jenewein Slovakia, s. r. o.
   19.05.2010Zrušené obchodné meno:
   AJG Consulting, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Novotný Vančurova 18 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 18.06.1996
   Juraj Studeník Jégeho 21 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.10.2007
   Patrik Zoltvány Riečna 8 Nové Zámky 940 71 Vznik funkcie: 17.10.2007
   18.06.2008Noví spoločníci:
   JENEWEIN GROUP, s. r. o. Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   17.06.2008Zrušeny spoločníci:
   AJG - Amrop Jenewein Group, s.r.o. Zámocká 36 Bratislava 811 01
   20.11.2007Nové obchodné meno:
   AJG Consulting, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných z prostriedkov Európskych spoločenstiev a rozvojových programov v rozsahu voľnej živnosti
   príprava analytických, monitorovacích a hodnotiacich dokumentov z prostriedkov Európskych spoločenstiev a rozvojových programov v rozsahu voľnej živnosti
   technické a organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov financovaných z prostriedkov Európskych spoločenstiev a rozvojových programov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenské a konzultačné služby v oblasti spracovania údajov v rozsahu voľnej živnosti
   služby v oblasti komunikácie s verejnosťou /public relations/
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť
   marketingové služby
   personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne a technické práce súvisiace s vyhľadávaním a zoraďovaním verejne dostupných informácií
   činnosť miesta uloženia písomnosti nearchívnej povahy
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   organizovanie spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   AJG - Amrop Jenewein Group, s.r.o. Zámocká 36 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Studeník Jégeho 21 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.10.2007
   Patrik Zoltvány Riečna 8 Nové Zámky 940 71 Vznik funkcie: 17.10.2007
   19.11.2007Zrušené obchodné meno:
   AJG European Consulting, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   školiaca a lektorská činnosť v predmetepodnikania
   prieskum trhu
   technicko - organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, treningových programov, kurzov, seminárov, workshopov, súťaží, prehliadok, konferencií, výstav a iných spoločenských podujatí
   činnosť reklamnej agentúry
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Krekáč Dobšinského 3124/22 Bratislava 811 05
   Mgr. Martin Novotný Vančurova 18 Bratislava 831 01
   21.10.2005Nové obchodné meno:
   AJG European Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zámocká 36 Bratislava 811 01
   20.10.2005Zrušené obchodné meno:
   JENEWEIN & PARTNERS EUROPEAN CONSULTING, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vysoká 30 Bratislava 811 06
   02.04.2004Nové obchodné meno:
   JENEWEIN & PARTNERS EUROPEAN CONSULTING, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   podnikateľské poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti európskej integrácie v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Martin Novotný Vančurova 18 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 18.06.1996
   Mgr. Martin Krekáč Dobšinského 3124/22 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 18.06.1996
   01.04.2004Zrušené obchodné meno:
   EURO SOLUTIONS s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Martin Krekáč Nábrežná 7 Považská Bystrica
   Mgr. Martin Novotný Vančurová 18 Bratislava 831 01
   25.08.1998Nové obchodné meno:
   EURO SOLUTIONS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 30 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Krekáč Dobšinského 3124/22 Bratislava 811 05
   Mgr. Martin Novotný Vančurova 18 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Krekáč Nábrežná 7 Považská Bystrica
   24.08.1998Zrušené obchodné meno:
   ISO Training spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mýtna 29 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   PaedDr. Boris Kapucian Hrobákova 4 Bratislava
   Mgr. Martin Krekáč Nábrežná 7 Považská Bystrica
   Mgr. Martin Novotný Šalviová 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Boris Kapucian Hrobákova 4 Bratislava
   Mgr. Martin Krekáč Nábrežná 7 Považská Bystrica
   18.06.1996Nové obchodné meno:
   ISO Training spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 29 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   školiaca a lektorská činnosť v predmetepodnikania
   technicko - organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, treningových programov, kurzov, seminárov, workshopov, súťaží, prehliadok, konferencií, výstav a iných spoločenských podujatí
   činnosť reklamnej agentúry
   poradenstvo v oblasti organizácie a riadenia personalistiky
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PaedDr. Boris Kapucian Hrobákova 4 Bratislava
   Mgr. Martin Krekáč Nábrežná 7 Považská Bystrica
   Mgr. Martin Novotný Šalviová 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Boris Kapucian Hrobákova 4 Bratislava
   Mgr. Martin Krekáč Nábrežná 7 Považská Bystrica
   Mgr. Martin Novotný Vančurová 18 Bratislava 831 01