Create Invoice

Mobilita servis - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Mobilita servis
PIN 35693011
TIN 2020340201
VAT number SK2020340201
Date create 17 June 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Mobilita servis
Technická 6
82104
Bratislava
Financial information
Sales and income 705 383 €
Profit 58 259 €
Capital 323 278 €
Own capital 176 748 €
Contact Information
Email mobilita.ba@mobilita.sk
Website http://www.dopravne-znacenie.sk;http://www.mobilita.sk
Fax(es) 0220909750, 0243635357
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 402,046
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 70,152
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 70,152
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 70,152
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 329,394
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 27,998
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20,328
3. Products (123) - /194/ 1,887
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,783
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 156,817
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 150,002
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,002
2. Net value of contract (316A) 300
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 651
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,864
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 144,579
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 14,635
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 129,944
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,500
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,500
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 402,046
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,469
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 70,907
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 70,907
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,259
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 265,416
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 29,509
9. Liabilities from social fund (472) 309
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 29,200
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 224,572
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 58,239
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,239
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 106,783
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 7,336
7. Liabilities from social insurance (336) 4,869
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,270
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,075
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,151
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,151
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,184
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 161
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 161
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 700,311
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 705,383
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 30,739
II. Revenues from sales of own products (601) 179,937
III. Revenues from sale of services (602, 606) 489,635
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 1,483
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,589
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 625,313
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 35,723
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 176,158
D. Services (účtová group of 51) 203,799
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 173,173
E.1. Wages and salaries (521, 522) 121,173
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 42,365
4. Social expenses (527, 528) 9,635
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,040
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 21,540
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 21,540
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 3,186
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,694
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 80,070
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 286,114
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 8
2. Other interest income (662A) 8
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,451
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,946
2. Other expense (562A) 1,946
O. Exchange rate losses (563) 39
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 466
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,443
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 77,627
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 19,368
R.1. Income tax expense current (591, 595) 19,368
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,259
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693011 TIN: 2020340201 VAT number: SK2020340201
 • Registered seat: Mobilita servis, Technická 6, 82104, Bratislava
 • Date create: 17 June 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ctibor Kováč Jégého 16999/8 Bratislava 821 08 04.09.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ctibor Kováč 6 639 € (100%) Jégého 16999/8 Bratislava 821 08
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.02.2012Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   04.09.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Jégého 16999/8 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ctibor Kováč Jégého 16999/8 Bratislava 821 08
   03.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   24.10.2003Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 2 821 04
   23.10.2003Zrušené sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava 830 04
   25.07.2001Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy
   inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy s výnimkou dopravy
   realizácia vodorovného značenia /zebry, značky, prechody/
   prenájom dopravného značenia a zariadení pre organizáciu a riadenie dopravy
   montáž a servis dopravných značiek na cestách, dialniciach, v obciach a ostatných objektoch
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba dopravných značiek, informačných systémov a dopravných zariadení s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   reklamná a propagačná činnosť
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   24.07.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy
   inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy s výnimkou dopravy
   realizácia vodorovného značenia /zebry, značky, prechody/
   prenájom dopravného značenia a zariadení pre organizáciu a riadenie dopravy
   montáž a servis dopravných značiek na cestách, dialniciach, v obciach a ostatných objektoch
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   výroba dopravných značiek, informačných systémov a dopravných zariadení s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Alfonz Lančarič Nezábudkova 40 Bratislava
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   Pavol Švítko Romanova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Turza Lotyšská 12 Bratislava
   30.05.2000Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   výroba dopravných značiek, informačných systémov a dopravných zariadení s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   04.10.1999Nové obchodné meno:
   Mobilita servis, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Alfonz Lančarič Nezábudkova 40 Bratislava
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   Pavol Švítko Romanova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Turza Lotyšská 12 Bratislava
   03.10.1999Zrušené obchodné meno:
   A & Mobilita servis, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ARDOS-CSS, s.r.o IČO: 31 375 839 Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   17.06.1996Nové obchodné meno:
   A & Mobilita servis, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava 830 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy
   inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy s výnimkou dopravy
   realizácia vodorovného značenia /zebry, značky, prechody/
   prenájom dopravného značenia a zariadení pre organizáciu a riadenie dopravy
   montáž a servis dopravných značiek na cestách, dialniciach, v obciach a ostatných objektoch
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   ARDOS-CSS, s.r.o IČO: 31 375 839 Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01