Create Invoice

NAUTILUS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NAUTILUS
PIN 35693142
TIN 2020355854
VAT number SK2020355854
Date create 10 June 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat NAUTILUS
Hrobákova 21
85102
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 274 268 €
Profit 235 434 €
Capital 348 224 €
Own capital 195 376 €
Contact Information
Phone(s) +421267209031, +421262318887, +421262523141, +421262523142, +421262523143, +421267209032, +421267209035, +421267209033, +421267209034, +421267209030
Fax(es) 0267209030
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 634,959
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 247,079
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 247,079
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 230,579
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 16,500
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 358,411
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 28,962
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 478
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,484
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 330,925
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 317,720
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 317,720
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,205
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 -1,476
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,931
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) -8,407
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 29,469
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 29,469
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 634,959
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 382,848
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 153,196
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 153,196
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 5,856
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 5,856
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -11,638
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 36,324
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -47,962
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 235,434
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 252,045
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 35,207
9. Liabilities from social fund (472) 394
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 34,813
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 209,432
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 181,639
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181,639
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 361
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 413
7. Liabilities from social insurance (336) 4,384
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,103
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,532
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 7,406
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,406
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 66
C.1. Accrued expenses long-term (383A) 66
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,258,758
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,274,268
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 57,365
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,198,560
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,833
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,510
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,016,002
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 36,701
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 114,699
D. Services (účtová group of 51) 671,747
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 139,941
E.1. Wages and salaries (521, 522) 99,233
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 34,881
4. Social expenses (527, 528) 5,827
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,721
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 38,261
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 38,261
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,059
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,873
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 258,266
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 432,778
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 48
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 8
2. Other interest income (662A) 8
XII. Foreign exchange gains (663) 40
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,999
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 4,393
2. Other expense (562A) 4,393
O. Exchange rate losses (563) 1,404
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 14,202
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,951
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 238,315
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 235,434
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693142 TIN: 2020355854 VAT number: SK2020355854
 • Registered seat: NAUTILUS, Hrobákova 21, 85102, Bratislava
 • Date create: 10 June 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Richard Markovič Viničná 10 Stupava 900 31 10.06.1996
  Ing. Ivan Zámečník Pažitná 8 Stupava 900 31 10.06.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Richard Markovič 75 602 € (49.3%) Viničná 10 Stupava 900 31
  Ing. Ivan Zámečník 77 594 € (50.7%) Pažitná 8 Stupava 900 31
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.06.2013Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   29.01.2010Nové predmety činnosti:
   úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
   revitalizácia a čistenie brehov a dna jazier a vodných nádrží
   prípravné práce k realizácii stavby
   dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a) zákona) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 t
   Noví spoločníci:
   Richard Markovič Viničná 10 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Markovič Viničná 10 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 10.06.1996
   28.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby
   hydrotechnické stavby
   hydroenergetické stavby
   vodné cesty a vodná doprava
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Zrušeny spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Richard Markovič Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Markovič Martinčekova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 10.06.1996
   06.02.2007Nové predmety činnosti:
   nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
   06.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Richard Markovič Martinčekova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 10.06.1996
   05.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Markovič Rovniakova 14 Bratislava 852 01 Vznik funkcie: 10.06.1996
   01.10.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   cestná nákladná doprava
   nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zámečník Pažitná 8 Stupava 900 31
   Richard Markovič Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Zámečník Pažitná 8 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 10.06.1996
   Richard Markovič Rovniakova 14 Bratislava 852 01 Vznik funkcie: 10.06.1996
   30.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Barta Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Pavol Pálka Kovácsova 38 Bratislava 851 10
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   17.03.1998Nové predmety činnosti:
   usporadúvanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
   vedenie účtovníctva
   výroba audiovizuálnych a filmových programov okrem vytvorenia pôvodného diela a prekladov diel do iných jazykov /§ 2 ods.1 § 3 ods. 1 a 2 autorského zákona/
   projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby
   hydrotechnické stavby
   hydroenergetické stavby
   vodné cesty a vodná doprava
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Noví spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Barta Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Pavol Pálka Kovácsova 38 Bratislava 851 10
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   16.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Barta Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Pavol Pálka Kovácsova 38 Bratislava 851 10
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   NAUTILUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   práce pod vodou - montážne demontážne a čistiace
   poradenská činnosť v oblasti potápačských prác a potápačskej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov a školení
   reklama a propagácia
   sprostredkovateľská činnosť
   výuka potápačov
   Noví spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Barta Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Pavol Pálka Kovácsova 38 Bratislava 851 10
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08