Create Invoice

INVEFO, i.s. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INVEFO, i.s.
Status In liquidation
PIN 35693738
TIN 2020886494
Date create 28 June 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat INVEFO, i.s.
Košická 52
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 306,149
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 27,429
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 27,429
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 27,429
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 278,720
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 268,069
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 6,639
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,639
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 261,430
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 10,651
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 100
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 10,551
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 306,149
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 281,918
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 675,496
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 675,496
A.III. Other capital funds (413) 74,686
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,645
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,645
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -471,909
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -471,909
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,231
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 561
9. Liabilities from social fund (472) 561
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 23,405
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,236
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 169
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 265
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 265
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4283243.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693738 TIN: 2020886494
 • Registered seat: INVEFO, i.s., Košická 52, 82108, Bratislava
 • Date create: 28 June 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.05.2001Nové obchodné meno:
   INVEFO, i.s. a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.05.2001Zrušené obchodné meno:
   INVEFO, i.s. a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Gregor - člen predstavenstva Višňová 11 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Plesník - predseda predstavenstva SNP 7 Myjava 907 01
   Ing Karol Ruman - podpredseda predstavenstva Starohradská 2 Bratislava 851 05
   11.08.1999Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Karol Ruman - podpredseda predstavenstva Starohradská 2 Bratislava 851 05
   10.08.1999Zrušené sidlo:
   Nitrianska 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Ruman - podpredseda predstavenstva Starhradská 2 Bratislava 851 05
   09.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Karol Ruman - podpredseda predstavenstva Starhradská 2 Bratislava 851 05
   08.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Ruman - podpredseda predstavenstva Starhradská 2 Bratislava 851 05
   28.06.1996Nové obchodné meno:
   INVEFO, i.s. a.s.
   Nové sidlo:
   Nitrianska 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na podnikaní (kolektívne investovanie) podľa zákona 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a fondoch v znení neskorších predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Gregor - člen predstavenstva Višňová 11 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Plesník - predseda predstavenstva SNP 7 Myjava 907 01
   Karol Ruman - podpredseda predstavenstva Starhradská 2 Bratislava 851 05