Create Invoice

Dialóg - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Dialóg
PIN 35695030
TIN 2020860853
Date create 22 July 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Dialóg
Tehelná 26
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 500 815 €
Profit 63 742 €
Capital 409 618 €
Own capital 235 125 €
Contact Information
Email sodomova@dialogzdravotnictvo.sk
Website http://www.dialogzdravotnictvo.sk
Phone(s) +421255565871
Fax(es) 0255566218
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 294,437
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 9,883
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 9,883
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,797
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,086
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 280,213
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 24,229
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61
3. Products (123) - /194/ 22,927
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,241
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 81,536
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 80,134
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 80,134
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,279
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 123
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 174,448
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 37,514
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 136,934
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 4,341
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,375
4. Accrued income short-term (385A) 2,966
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 294,437
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 242,410
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,672
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,672
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 667
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 667
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 171,329
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 171,329
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 63,742
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,211
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,456
9. Liabilities from social fund (472) 3,456
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 3,552
2. Other provisions (459A, 45X) 3,552
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 28,789
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,690
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,690
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,584
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,469
7. Liabilities from social insurance (336) 7,049
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,551
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,446
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,414
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,055
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 359
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 12,816
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 96
4. Deferred income short-term (384A) 12,720
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 383,551
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 500,815
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 736
II. Revenues from sales of own products (601) 16,242
III. Revenues from sale of services (602, 606) 366,572
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 16,056
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 5,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 96,209
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 419,327
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 413
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 35,709
D. Services (účtová group of 51) 108,325
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 259,153
E.1. Wages and salaries (521, 522) 194,126
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 59,545
4. Social expenses (527, 528) 5,482
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 811
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 259
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 259
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 11,825
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,832
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 81,488
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 255,159
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,497
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2,480
2. Other interest income (662A) 2,480
XII. Foreign exchange gains (663) 17
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,674
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,864
2. Other expense (562A) 1,864
O. Exchange rate losses (563) 120
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 690
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -177
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 81,311
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 17,569
R.1. Income tax expense current (591, 595) 17,569
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 63,742
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4182693.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35695030 TIN: 2020860853
 • Registered seat: Dialóg, Tehelná 26, 83103, Bratislava
 • Date create: 22 July 1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  MUDr. Ľudmila Ambrušová 2 224 € (33.3%) Studenohorská 22 Bratislava 841 03
  PaedDr. Zita Sümegiová 2 224 € (33.3%) Štefánikova 31 Bratislava 811 00
  PhDr. Iris Silvia Rafajdusová 2 224 € (33.3%) Bratislava 811 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.05.2011Nové sidlo:
   Tehelná 26 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   PhDr. Iris Silvia Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Silvia Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.07.1996
   24.05.2011Zrušené sidlo:
   Jelačičova 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.07.1996
   23.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc. PhDr Marína Mikulajová , CSc. Lazaretská 11 Bratislava 811 00
   04.07.2002Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.07.1996
   03.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   29.10.2001Noví spoločníci:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   28.10.2001Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   05.01.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu
   konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   03.06.1999Nové predmety činnosti:
   Psychologicko-poradenské služby v oblasti základného vzdelávania
   22.06.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Ľudmila Ambrušová Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   PaedDr. Zita Sümegiová Štefánikova 31 Bratislava 811 00
   Doc. PhDr Marína Mikulajová , CSc. Lazaretská 11 Bratislava 811 00
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   21.06.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ľudmila Ambrušová Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   Doc. PhDr Marína Mikulajová , CSc. Lazaretská 11 Bratislava 811 00
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   PaedDr. Zita Sümegiová Štefánikova 31 Bratislava 811 00
   30.10.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom so špecifickými poruchami vývinu reči a učenia formou terapeuticko-reedukačných pobytov, špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore foniatria, klinická psychológia, klinická logopédia a liečebno-pedagogickej starostlivosti
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   Dialóg spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jelačičova 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   školiaca činnosť
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľudmila Ambrušová Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   Doc. PhDr Marína Mikulajová , CSc. Lazaretská 11 Bratislava 811 00
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02
   PaedDr. Zita Sümegiová Štefánikova 31 Bratislava 811 00
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Iris Rafajdusová Na Kopci 38 Bratislava 811 02