Create Invoice

LIFOX Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LIFOX Slovakia
PIN 35696184
TIN 2020861007
Date create 12 August 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat LIFOX Slovakia
Drieňová 34
82102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35696184 TIN: 2020861007
 • Registered seat: LIFOX Slovakia, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Date create: 12 August 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Igor Bielčik Zlatovská 7 Trenčín 12.08.1996
  Ing. Martin Ďurina U Kublova 1020 Praha Česká republika 12.08.1996
  Ing. Michal Ondruška Na ostrohu 2420 Praha Česká republika 12.08.1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.10.2003Nové obchodné meno:
   LIFOX Slovakia, a.s.
   01.10.2003Zrušené obchodné meno:
   LIFOX Slovakia, a.s., o.c.p.
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34-37 zákona o cenných papieroch
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   obchodovanie s cennými papiermi
   12.08.1996Nové obchodné meno:
   LIFOX Slovakia, a.s., o.c.p.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34-37 zákona o cenných papieroch
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   obchodovanie s cennými papiermi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Igor Bielčik Zlatovská 7 Trenčín
   Ing. Martin Ďurina U Kublova 1020 Praha Česká republika
   Ing. Michal Ondruška Na ostrohu 2420 Praha Česká republika