Create Invoice

PARTNER Consulting - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PARTNER Consulting
PIN 35696974
TIN 2020324284
VAT number SK2020324284
Date create 09 August 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PARTNER Consulting
Ružová dolina 7
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 366 400 €
Profit 44 005 €
Capital 1 838 778 €
Own capital 11 303 €
Contact Information
Email office@partnerconsulting.sk
Phone(s) 0255645524, 0903801984
Mobile phone(s) 0903801894, 0903801984
Fax(es) 0255645525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,716,620
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,574,413
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,563,398
A.II.1. Land (031) - /092A/ 1,001
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,248,639
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 313,758
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 11,015
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 5,000
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 6,015
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 135,642
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 192
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 192
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 15,637
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 50
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,587
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 119,813
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,084
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 112,729
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 6,565
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 6,565
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,716,620
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 55,308
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 86,306
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 86,306
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 5,992
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 5,992
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -80,995
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,144
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -82,139
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,005
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,661,312
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 330
9. Liabilities from social fund (472) 330
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 30,000
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,630,052
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 974
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 974
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,628,114
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 523
7. Liabilities from social insurance (336) 441
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 930
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 930
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 357,200
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 366,400
III. Revenues from sale of services (602, 606) 357,200
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 9,200
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 313,070
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 44,003
D. Services (účtová group of 51) 31,198
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 13,363
E.1. Wages and salaries (521, 522) 9,036
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,297
4. Social expenses (527, 528) 1,030
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,246
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 216,996
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 216,996
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,264
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,330
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 281,999
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 35
2. Other interest income (662A) 35
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,041
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,205
2. Other expense (562A) 2,205
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 836
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,006
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,324
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 6,319
R.1. Income tax expense current (591, 595) 6,319
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,005
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35696974 TIN: 2020324284 VAT number: SK2020324284
 • Registered seat: PARTNER Consulting, Ružová dolina 7, 82108, Bratislava
 • Date create: 09 August 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Zuzana Kovačičová Zelinárska 4 Bratislava 821 08 09.08.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mgr. Zuzana Kovačičová 43 153 € (50%) Zelinárska 4 Bratislava 821 08
  Ing. Pavol Kovačič 43 153 € (50%) Zelinárska 4 Bratislava 821 08
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.05.2005Nové sidlo:
   Ružová dolina 7 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Kovačičová Zelinárska 4 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Kovačič Zelinárska 4 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Kovačičová Zelinárska 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.08.1996
   20.05.2005Zrušené sidlo:
   Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   01.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   31.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   31.01.2001Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   prekladateľská činnosť z jazyka anglického, nemeckého a francúzského
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovateľská činnosť
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   finančný leasing
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenajímania a ohodnocovania nehnuteľností
   automatizované spracovnie údajov
   administratívne a sekretárske služby
   prenájom hnuteľných vecí
   leasingová činnosť
   zásielkový predaj
   30.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   prekladateľská činnosť z jazyka anglického, nemeckého a francúzského
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovateľská činnosť
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   09.08.1996Nové obchodné meno:
   PARTNER Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   prekladateľská činnosť z jazyka anglického, nemeckého a francúzského
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovateľská činnosť
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kovačič Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Zuzana Kovačičová Bajkalská 18 Bratislava 821 08