Create Invoice

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Business name COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
PIN 35697547
TIN 2020324350
VAT number SK2020324350
Date create 28 August 1996
Company category Družstvo
Registered seat COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Bajkalská 25
82718
Bratislava
Financial information
Sales and income 35 841 264 €
Profit 599 761 €
Contact Information
Phone(s) 0253414132, 0258233233, 0258233289, 0259307310, 0259307360, 0258233117
Mobile phone(s) +421908770803, +421908770810, +421908770814, +421915771857
Fax(es) 0253415317
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 58,014,861
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 36,063,618
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 363,389
2. Software (013) - /073, 091A/ 363,389
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,855,499
A.II.1. Land (031) - /092A/ 948,905
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 2,565,544
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 305,016
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 36,034
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 31,844,730
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,240,915
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 20,003
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 23,320,000
4. Loans to affiliated entities (066A) - /096A/ 2,295,190
8. Loans and other long-term financial assets with a remaining maturity of not more than one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 968,622
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,914,324
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 165,682
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,176
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 160,506
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 8,890,389
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 8,866,530
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,645,460
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,221,070
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,356
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 503
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 12,858,253
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,015
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 12,851,238
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 36,919
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 179
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 36,740
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 58,014,861
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,408,307
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 5,958,914
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 5,958,914
A.III. Other capital funds (413) 2,762,548
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,488,867
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,488,867
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 16,063,250
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 16,063,250
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 18,458,825
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 17,565,600
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 893,225
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,076,142
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,076,142
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 599,761
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,220,100
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,589,922
9. Liabilities from social fund (472) 19,997
12. Deferred tax liability (481A) 4,569,925
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,317,768
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 4,589,886
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 383,384
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,206,502
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 206,986
7. Liabilities from social insurance (336) 125,583
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 313,530
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 81,783
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 312,410
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 38,891
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 273,519
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 386,454
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 386,255
4. Deferred income short-term (384A) 199
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 34,992,685
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 35,841,264
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 18,661,039
III. Revenues from sale of services (602, 606) 16,331,646
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 20,073
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 828,506
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,096,297
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 20,862,484
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 266,744
D. Services (účtová group of 51) 10,820,040
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 3,810,948
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,812,224
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 1,092,595
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 841,146
4. Social expenses (527, 528) 64,983
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 32,274
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 531,611
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 531,611
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 835
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 771,361
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,255,033
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,043,417
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,969,848
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 1,942,713
3. Other income from securities and shares (665A) 1,942,713
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 27,134
2. Other interest income (662A) 27,134
XII. Foreign exchange gains (663) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 -340,914
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) -343,909
O. Exchange rate losses (563) 227
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,768
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,310,762
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,055,729
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 455,968
R.1. Income tax expense current (591, 595) 207,153
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 248,815
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 599,761
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016
 • PIN :35697547 TIN: 2020324350 VAT number: SK2020324350
 • Registered seat: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 82718, Bratislava
 • Date create: 28 August 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Gabriel Csollár predseda Bohúňova 1762/26 Nitra - Chrenová 949 01 01.01.2012
  JUDr. Martin Katriak podpredseda Lotyšská 2 Bratislava 821 06 01.01.2012
  Ing. Július Belovič člen Jánošíkova 25 Šaľa 927 01 01.01.2012
  Ing. Ivan Bzdúšek člen Hoštáky 766/21 Brezová pod Bradlom 906 13 01.01.2012
  Ing. Vladimír Habaj člen J. Bottu 429/6 Bošany 956 18 01.01.2012
  Ing. Miroslav Janík člen 355 Podvysoká 023 57 01.01.2012
  Ing. Eva Kolajová člen ČSA 69/27 Brezno 977 01 01.01.2012
  Ing. Ján Koza člen Krátka 1409/17 Turčianske Teplice 039 01 01.01.2012
  Ing. Ľudovít Kulcsár člen Kúpeľná 4420/41 Dunajská Streda 929 01 01.01.2012
  Ing. Štefan Mácsadi člen Slovenská 110 Nové Zámky 940 01 01.01.2012
  Ing. Igor Matejov člen Kubrická 93 Trenčín 911 01 01.01.2012
  Peter Šipčiak člen Vajanského 14 Nitra 949 01 01.01.2012
  Ing. Ján Šlauka člen Šoltésovej 15 Liptovský Mikuláš 031 01 01.01.2012
  Ábel Tužinský člen Štefana Moyzesa 442/66 Žiar nad Hronom 965 01 01.01.2012
  Ing. Bohuslav Uváčik člen 195 Žlkovce 920 42 01.01.2012
  Ing. Jozef Vahančík člen Dionýza Štúra 1040 Krupina 963 01 01.01.2012
  Mgr. Roman Gubčo Ružová 2009/15 Levice 934 01 28.05.2014
  Ing. Štefánia Gočalová člen 664 Oravské Veselé 029 62 27.05.2015
  Ing. Štefan Bujňák člen M. R. Štefánika 11 Šarišské Michaľany 082 22 27.05.2015
  Ing. Janka Madajová člen 29. augusta 87/72 Handlová 972 51 25.05.2016
  Ing. Zita Bógová člen Zvolenská 1777/3 Žilina 010 08 25.05.2016
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.08.2016Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie konferencií
   29.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Madajová - člen predstavenstva 29. augusta 87/72 Handlová 972 51 Vznik funkcie: 25.05.2016
   Ing. Zita Bógová - člen predstavenstva Zvolenská 1777/3 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 25.05.2016
   25.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefánia Gočalová - člen predstavenstva 664 Oravské Veselé 029 62 Vznik funkcie: 27.05.2015
   Ing. Štefan Bujňák - člen predstavenstva M. R. Štefánika 11 Šarišské Michaľany 082 22 Vznik funkcie: 27.05.2015
   27.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Roman Gubčo Ružová 2009/15 Levice 934 01 Vznik funkcie: 28.05.2014
   17.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Csollár - predseda Bohúňova 1762/26 Nitra - Chrenová 949 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   JUDr. Martin Katriak - podpredseda Lotyšská 2 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Július Belovič - člen Jánošíkova 25 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Ivan Bzdúšek - člen Hoštáky 766/21 Brezová pod Bradlom 906 13 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Vladimír Habaj - člen J. Bottu 429/6 Bošany 956 18 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Miroslav Janík - člen 355 Podvysoká 023 57 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Eva Kolajová - člen ČSA 69/27 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Ján Koza - člen Krátka 1409/17 Turčianske Teplice 039 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Ľudovít Kulcsár - člen Kúpeľná 4420/41 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Štefan Mácsadi - člen Slovenská 110 Nové Zámky 940 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Igor Matejov - člen Kubrická 93 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Peter Šipčiak - člen Vajanského 14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Ján Šlauka - člen Šoltésovej 15 Liptovský Mikuláš 031 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ábel Tužinský - člen Štefana Moyzesa 442/66 Žiar nad Hronom 965 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Bohuslav Uváčik - člen 195 Žlkovce 920 42 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Jozef Vahančík - člen Dionýza Štúra 1040 Krupina 963 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   23.09.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   15.04.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie odstavnej plochy parkoviska
   06.08.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.03.2002Nové obchodné meno:
   COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
   09.11.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb - ubytovanie v súkromí
   28.08.1996Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností