Create Invoice

Priemysel kameňa - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Priemysel kameňa
PIN 35697814
TIN 2020324471
VAT number SK2020324471
Date create 03 September 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Priemysel kameňa
Garbiarska 20
98401
Bratislava
Financial information
Sales and income 6 585 605 €
Profit 437 702 €
Contact Information
Email info@pkdoprastav.sk
Phone(s) 0415658511
Fax(es) 0415658513
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 8,338,396
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 5,881,115
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 840,114
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 840,114
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 5,041,001
A.II.1. Land (031) - /092A/ 1,235,162
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 224,344
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,932,124
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 649,371
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,440,776
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 901,774
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,292
3. Products (123) - /194/ 893,482
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,427,406
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,425,541
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,425,541
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,492
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 373
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 111,596
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 9,616
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 101,980
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 16,505
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 3,535
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 11,351
4. Accrued income short-term (385A) 1,619
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 8,338,396
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,132,276
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,323,580
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,323,580
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 267,780
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 267,780
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 3,502
2. Other funds (427, 42X) 3,502
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,099,712
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,099,712
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 437,702
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,206,120
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 304,672
9. Liabilities from social fund (472) 43,396
12. Deferred tax liability (481A) 261,276
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 224,159
B.II.1. Legal provisions (451A) 203,709
2. Other provisions (459A, 45X) 20,450
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 391,542
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,862,354
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,528,704
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,528,704
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 61,779
7. Liabilities from social insurance (336) 37,123
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 187,025
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47,723
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 58,393
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 8,393
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 50,000
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 365,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 6,657,040
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 6,585,605
II. Revenues from sales of own products (601) 6,520,681
III. Revenues from sale of services (602, 606) 136,360
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -301,873
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 15,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215,437
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,977,686
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 809,359
D. Services (účtová group of 51) 2,924,494
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,318,709
E.1. Wages and salaries (521, 522) 897,339
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 25,200
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 336,306
4. Social expenses (527, 528) 59,864
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 39,497
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 481,824
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 479,806
2. Impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (+/-) (553) 2,018
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 889
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 149,412
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 253,502
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 607,919
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,621,315
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 27
2. Other interest income (662A) 27
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 43,048
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 38,064
2. Other expense (562A) 38,064
O. Exchange rate losses (563) 78
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 4,906
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,021
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 564,898
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 127,196
R.1. Income tax expense current (591, 595) 159,276
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -32,080
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 437,702
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35697814 TIN: 2020324471 VAT number: SK2020324471
 • Registered seat: Priemysel kameňa, Garbiarska 20, 98401, Bratislava
 • Date create: 03 September 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.09.2002Nové sidlo:
   Garbiarska 20 Lučenec 984 01
   25.09.2002Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   29.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Judita Kertészová - člen Panické Dravce 47 Lučenec
   28.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Prekop - člen 57 Horná Poruba
   01.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Prekop - člen 57 Horná Poruba
   31.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Zicho - člen Dulov 90 Pruské
   27.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Petrovičová - predseda Ľ. Medveckého 1392/2 Zvolen
   Marián Tumpach - člen Francisciho 1621/1 Zvolen
   Jaroslav Zicho - člen Dulov 90 Pruské
   26.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Tretiak - podpredseda Kozačeka 30 Zvolen
   Marián Trumpach - člen Francisciho 1621/1 Zvolen
   Jaroslav Zicho - predseda Dulov 90 Pruské
   22.01.1999Nové sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavel Tretiak - podpredseda Kozačeka 30 Zvolen
   Marián Trumpach - člen Francisciho 1621/1 Zvolen
   Jaroslav Zicho - predseda Dulov 90 Pruské
   21.01.1999Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi - podpredseda Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Dušan Mokoš - člen Asmolovova 1981/35 Zvolen
   18.08.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi - podpredseda Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Dušan Mokoš - člen Asmolovova 1981/35 Zvolen
   17.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Dušan Mokoš Asmolovova 1981/35 Zvolen
   20.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Halmi Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Dušan Mokoš Asmolovova 1981/35 Zvolen
   19.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - podpredseda Šafáriková 4 Pezinok
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda Pečnianska 25 Bratislava
   03.09.1996Nové obchodné meno:
   Priemysel kameňa, a.s.
   Nové sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - podpredseda Šafáriková 4 Pezinok
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda Pečnianska 25 Bratislava