Create Invoice

ARES MICHALOVCE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ARES MICHALOVCE
PIN 35698993
TIN 2020251706
VAT number SK2020251706
Date create 25 September 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ARES MICHALOVCE
Hollého 60
07101
Bratislava
Financial information
Sales and income 202 236 €
Profit 2 918 €
Capital 479 987 €
Own capital 200 555 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 491,495
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 179,949
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 179,949
A.II.1. Land (031) - /092A/ 21,672
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 157,434
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 843
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 307,535
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 20
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 240,990
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 23,144
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,144
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,319
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 215,416
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 111
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 66,525
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 9,040
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 57,485
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 4,011
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,519
4. Accrued income short-term (385A) 492
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 491,495
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 201,034
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,485
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,485
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 187,992
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 203,164
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -15,172
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,918
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 290,461
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 5,218
9. Liabilities from social fund (472) 5,218
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 284,608
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,709
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,709
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 52,936
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 751
7. Liabilities from social insurance (336) 5,460
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 221,259
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 493
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 635
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 635
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 202,236
III. Revenues from sale of services (602, 606) 201,770
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 466
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,836
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 62,948
D. Services (účtová group of 51) 34,914
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 26,829
E.1. Wages and salaries (521, 522) 18,506
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 6,993
4. Social expenses (527, 528) 1,330
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 12,327
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 15,002
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 15,002
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 2,954
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,862
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 39,400
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 103,908
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 18
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 18
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,677
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 35,677
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 35,677
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,659
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,741
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 823
R.1. Income tax expense current (591, 595) 823
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,918
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35698993 TIN: 2020251706 VAT number: SK2020251706
 • Registered seat: ARES MICHALOVCE, Hollého 60, 07101, Bratislava
 • Date create: 25 September 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.03.2002Nové obchodné meno:
   ARES MICHALOVCE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hollého 60 Michalovce 071 01
   13.03.2002Zrušené obchodné meno:
   ARES BRATISLAVA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 08
   21.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Mária Hinďošová Kamenárska 3715/6 Michalovce
   Ing. Pavol Sentiváni 139 Oreské
   20.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Jonatová Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   10.04.2000Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Jonatová Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Hinďošová Kamennárska 3715/6 Michalovce
   Ing. Pavol Sentiváni 139 Oreské
   09.04.2000Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   12.03.1999Nové obchodné meno:
   ARES BRATISLAVA, spol. s r.o.
   11.03.1999Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo THB, spol. s r.o.
   14.04.1998Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo THB, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   13.04.1998Zrušené obchodné meno:
   Slovensko - Rakúska spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   25.09.1996Nové obchodné meno:
   Slovensko - Rakúska spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   vydavateľská a tlačiarenská činnosť
   reklamné činnosti
   poradenstvo v odbore polygrafia
   fotografické služby
   výstavníctvo - organizovanie výstav
   Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava