Create Invoice

TRIGON PRODUCTION - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TRIGON PRODUCTION
PIN 35699507
TIN 2020331775
VAT number SK2020331775
Date create 02 October 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TRIGON PRODUCTION
Hríbová 9
82105
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 899 236 €
Profit 39 €
Capital 716 179 €
Own capital 110 186 €
Contact Information
Phone(s) 0244456673, 0244458477, 0907705200, 0905896458
Mobile phone(s) +421907705200, 0905896458
Fax(es) 0244456673
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 516,181
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 110,739
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 110,739
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 42,236
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 68,503
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 207,372
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 70,200
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 70,200
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,200
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 112,622
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 112,622
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,622
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 24,550
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 495
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 24,055
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 198,070
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 198,070
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 516,181
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 110,225
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 14,241
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 14,241
A.III. Other capital funds (413) 1,939
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,424
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,424
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 92,582
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 92,582
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 405,956
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 28,259
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 27,552
9. Liabilities from social fund (472) 707
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 296,521
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 276,119
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 276,119
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 550
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,569
7. Liabilities from social insurance (336) 2,577
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,706
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,177
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,177
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 78,999
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 990,608
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,899,236
II. Revenues from sales of own products (601) 1,584
III. Revenues from sale of services (602, 606) 967,238
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 21,786
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 908,628
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,882,696
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 44,743
D. Services (účtová group of 51) 801,333
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 64,872
E.1. Wages and salaries (521, 522) 47,638
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 15,282
4. Social expenses (527, 528) 1,952
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,813
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 51,394
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 51,394
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 917,541
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,540
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 122,746
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 901
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 237
2. Other interest income (662A) 237
XII. Foreign exchange gains (663) 236
XIV. Other income from financial activities (668) 428
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,192
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 879
2. Other expense (562A) 879
O. Exchange rate losses (563) 2,587
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 12,726
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,291
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,249
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,210
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,210
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35699507 TIN: 2020331775 VAT number: SK2020331775
 • Registered seat: TRIGON PRODUCTION, Hríbová 9, 82105, Bratislava
 • Date create: 02 October 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Prof. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05 02.10.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Prof. Patrik Pašš 14 241 € (100%) Hríbová 9 Bratislava 821 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   26.02.2008Nové predmety činnosti:
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
   22.04.2006Nové predmety činnosti:
   predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo - obrazových záznamov so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a filmových podujatí
   prenájom motorových vozidiel
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   Noví spoločníci:
   Prof. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Prof. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 02.10.1996
   21.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   12.11.2002Noví spoločníci:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.11.2002Zrušeny spoločníci:
   ASSET, a.s. IČO: 35 778 245 Kupeckého 5 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Mgr. Dušan Plvan Budatínska 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Dušan Plvan Budatínska 15 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 29.05.2002
   20.11.2000Noví spoločníci:
   ASSET, a.s. IČO: 35 778 245 Kupeckého 5 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Mgr. Dušan Plvan Budatínska 15 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   19.11.2000Zrušeny spoločníci:
   ASSET spol. s r.o. IČO: 00 681 695 Kupeckého 5 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   27.08.1998Noví spoločníci:
   ASSET spol. s r.o. IČO: 00 681 695 Kupeckého 5 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   ASSET spol. s r.o. IČO: 00 681 695 Kupeckého 5 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   02.10.1996Nové obchodné meno:
   TRIGON PRODUCTION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   činnosť reklamnej agentúry
   výroba audiovizuálnych programov - okrem činností v zmysle autorského zákona
   Noví spoločníci:
   ASSET spol. s r.o. IČO: 00 681 695 Kupeckého 5 Bratislava
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Jaroš Kĺzavá 11 Bratislava
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava 821 05
   Mgr. Dušan Plvan Budatínska 15 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 29.05.2002