Create Invoice

EUROSPORTS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EUROSPORTS
PIN 35700106
TIN 2020348979
VAT number SK2020348979
Date create 07 October 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EUROSPORTS
Panónska cesta 16
85104
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 130 718 €
Profit 41 085 €
Capital 951 082 €
Own capital 386 827 €
Contact Information
Email info@eurosports.sk
Phone(s) 0263532361
Fax(es) 0263532372
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,124,882
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 65,217
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 65,217
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 65,217
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,042,355
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 706,275
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 132
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 706,143
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 323,607
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 323,607
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 323,607
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 12,473
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 12,473
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 17,310
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 8,158
3. Accrued income long-term (385A) 9,152
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,124,882
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 428,017
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 11,679
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 11,679
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 368,614
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 368,614
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,085
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 696,865
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 350,344
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 347,079
9. Liabilities from social fund (472) 628
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 2,637
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 50,000
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 208,153
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 179,422
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 179,422
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,285
7. Liabilities from social insurance (336) 3,459
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,766
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 221
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,814
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,814
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 85,554
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,105,251
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,130,718
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,047,020
III. Revenues from sale of services (602, 606) 54,665
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 25,467
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,566
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,062,158
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 680,075
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 27,339
D. Services (účtová group of 51) 223,033
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 99,436
E.1. Wages and salaries (521, 522) 69,966
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 24,392
4. Social expenses (527, 528) 5,078
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,631
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 21,581
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 21,581
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -9,126
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,189
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 68,560
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 171,238
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,161
XII. Foreign exchange gains (663) 2,157
XIV. Other income from financial activities (668) 4
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,227
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 7,191
2. Other expense (562A) 7,191
O. Exchange rate losses (563) 7,566
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 6,470
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,066
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 49,494
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 8,409
R.1. Income tax expense current (591, 595) 8,409
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,085
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700106 TIN: 2020348979 VAT number: SK2020348979
 • Registered seat: EUROSPORTS, Panónska cesta 16, 85104, Bratislava
 • Date create: 07 October 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06 07.04.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Renáta Kališová 1 992 € (30%) Mozartova 16 Bratislava 811 06
  Rastislav Antal 4 647 € (70%) Bratislava 811 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.01.2013Nové sidlo:
   Panónska cesta 16 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.01.2013Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.01.2010Nové obchodné meno:
   EUROSPORTS s.r.o.
   19.01.2010Zrušené obchodné meno:
   EUROHOCKEY s.r.o.
   05.01.2010Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   23.12.2008Noví spoločníci:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06
   24.04.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Renata Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.04.2008
   23.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Antal Svetlá 6834/12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.06.2007
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.06.2007
   19.07.2007Noví spoločníci:
   Rastislav Antal Svetlá 6834/12 Bratislava 811 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Antal Svetlá 6834/12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.06.2007
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.06.2007
   18.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Renata Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   20.06.2003Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Renata Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   19.06.2003Zrušené sidlo:
   Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   18.04.2001Noví spoločníci:
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   17.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   zemné a výkopové práce
   búracie práce
   Zrušeny spoločníci:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   06.07.2000Nové obchodné meno:
   EUROHOCKEY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   05.07.2000Zrušené obchodné meno:
   AP INVEST s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hanulova 5b Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   26.08.1998Nové predmety činnosti:
   zemné a výkopové práce
   búracie práce
   Noví spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 12 Bratislava
   Alexander Máteffy Gallayova 27 Bratislava
   07.10.1996Nové obchodné meno:
   AP INVEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5b Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 12 Bratislava
   Alexander Máteffy Gallayova 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01