Create Invoice

Gyn sante - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Gyn sante
PIN 35700424
TIN 2020862008
Date create 10 October 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Gyn sante
Limbová 5
83101
Bratislava
Financial information
Sales and income 117 925 €
Profit 47 292 €
Capital 71 135 €
Own capital 57 378 €
Contact Information
Email gynsante@gynsante.sk
Website http://www.gynsante.sk
Phone(s) +421254435218
Mobile phone(s) +421905452584
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 119,835
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 40,310
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 40,310
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 4,096
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 36,214
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,433
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,190
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 1,190
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,190
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 10,507
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 10,507
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,507
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 67,736
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 32,630
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 35,106
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 92
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 92
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 119,835
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,704
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 13,278
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 13,278
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,328
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 1,328
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,806
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,806
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,292
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,131
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 231
9. Liabilities from social fund (472) 231
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 53,900
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 33
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,768
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 807
7. Liabilities from social insurance (336) 531
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,761
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,000
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 117,916
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 117,925
III. Revenues from sale of services (602, 606) 117,916
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 57,099
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 6,788
D. Services (účtová group of 51) 20,205
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 22,909
E.1. Wages and salaries (521, 522) 17,934
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 4,910
4. Social expenses (527, 528) 65
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 86
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,375
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,375
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 736
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 60,826
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 90,923
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 44
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -41
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,785
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 13,493
R.1. Income tax expense current (591, 595) 13,493
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,292
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700424 TIN: 2020862008
 • Registered seat: Gyn sante, Limbová 5, 83101, Bratislava
 • Date create: 10 October 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Zuzana Gažová Karadžičova 39 Bratislava 811 07 05.01.2010
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  MUDr. Martin Gažo 13 278 € (100%) Bratislava 811 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.05.2010Nové obchodné meno:
   Gyn sante s.r.o.
   13.05.2010Zrušené obchodné meno:
   MEDI DWN s.r.o.
   30.01.2010Nové sidlo:
   Limbová 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Gažová Karadžičova 39 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 05.01.2010
   29.01.2010Zrušené sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Mierová 64 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Danica Slosáriková Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.09.2006
   31.12.2009Noví spoločníci:
   MUDr. Martin Gažo Karadžičova 39 Bratislava 811 07
   30.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Prof. MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   15.09.2006Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Danica Slosáriková Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.09.2006
   14.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   12.07.2005Noví spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Mierová 64 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   11.07.2005Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Syslia 27 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2419 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   30.03.2005Nové sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2419 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   29.03.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Boháčiková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   21.09.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore gynekológia a pôrodníctvo
   12.12.2003Nové sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Syslia 27 Bratislava 821 05
   Prof. MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   11.12.2003Zrušené sidlo:
   Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   14.12.1998Noví spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   25.04.1997Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Boháčiková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   24.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   10.10.1996Nové obchodné meno:
   MEDI DWN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie zdravotníckych a liečebných služieb
   operatívny a finančný leasing priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06