Create Invoice

Fond ochrany vkladov - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 17.10.2016
Basic information
Business name Fond ochrany vkladov
PIN 35700564
TIN 2020862030
Date create 10 October 1996
Company category právnická osoba zriadená zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Registered seat Fond ochrany vkladov
Kapitulská 12
81247
Bratislava
Financial information
Capital 1 963 401 111 €
Contact Information
Email fov@fovsr.sk
Phone(s) 0254415056, 0254432570, 0254434335, 0254435444
Mobile phone(s) +421903230593
Date of updating data: 17.10.2016