Create Invoice

A 7 - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A 7
PIN 35701650
TIN 2020340949
VAT number SK2020340949
Date create 30 October 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat A 7
Nám. Ľ. Štúra 2
81102
Bratislava
Financial information
Sales and income 137 001 €
Profit 48 368 €
Capital 1 038 148 €
Own capital 985 383 €
Contact Information
Phone(s) 0252966201
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 757,351
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 -4
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) -4
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ -4
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 757,355
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 718,813
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 716,962
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 716,962
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,851
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 38,542
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 32,076
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 6,466
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 757,351
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 741,130
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 232,357
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 232,357
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 23,235
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 23,235
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 437,170
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 470,380
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -33,210
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,368
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,221
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,129
9. Liabilities from social fund (472) 1,129
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 15,092
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,886
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,886
7. Liabilities from social insurance (336) 326
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,880
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 137,000
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 137,001
III. Revenues from sale of services (602, 606) 137,000
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 74,795
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 13,911
D. Services (účtová group of 51) 36,654
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 10,368
E.1. Wages and salaries (521, 522) 7,319
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 2,576
4. Social expenses (527, 528) 473
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 551
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 13,306
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 13,306
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 62,206
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 86,435
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,009
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 619
2. Other expense (562A) 619
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,390
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,008
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,198
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 11,830
R.1. Income tax expense current (591, 595) 11,830
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,368
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35701650 TIN: 2020340949 VAT number: SK2020340949
 • Registered seat: A 7, Nám. Ľ. Štúra 2, 81102, Bratislava
 • Date create: 30 October 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ján Rychlík J. Stanislava 9 Bratislava 841 05 12.11.2004
  JUDr. Radomír Bžán Panská 6 Bratislava 811 01 08.06.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  JUDr. Radomír Bžán 232 358 € (100%) Panská 6 Bratislava 811 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.07.2010Nové sidlo:
   Nám. Ľ. Štúra 2 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   správa bytového alebo nebytového fondu
   12.07.2010Zrušené sidlo:
   Lazaretská 3/a Bratislava 811 08
   08.07.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   JUDr. Radomír Bžán Panská 6 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Radomír Bžán Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 08.06.2009
   07.07.2009Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Radomír Bžán ul. Duklianskych hrdinov 18 Snina 069 01
   05.06.2007Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Dana Straková Beniakova 2 Košice 040 18
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Pafčuga Orgovánová 14/540 Košice 040 11 Vznik funkcie: 11.02.2003
   03.06.2006Noví spoločníci:
   JUDr. Dana Straková Beniakova 2 Košice 040 18
   02.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Pafčuga Orgovánová 14/540 Košice 040 11
   21.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Rychlík J. Stanislava 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.11.2004
   01.09.2004Nové sidlo:
   Lazaretská 3/a Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   JUDr. Radomír Bžán ul. Duklianskych hrdinov 18 Snina 069 01
   Jozef Pafčuga Orgovánová 14/540 Košice 040 11
   31.08.2004Zrušené sidlo:
   Rajská 10/A Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Mihoč Michalok 41 Michalok 094 23
   Jozef Pafčuga Orgovánová 14/540 Košice 040 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Mihoč Michalok 41 Michalok 094 23 Vznik funkcie: 06.12.2002
   15.01.2004Noví spoločníci:
   Jozef Pafčuga Orgovánová 14/540 Košice 040 11
   14.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Jozef Pafčuga Orgovánová 14/540 Košice 040 11
   24.04.2003Nové sidlo:
   Rajská 10/A Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   faktoring a forfaiting
   prenájom strojov a zariadení
   prenájom nebytových priestorov
   leasingová činnosť
   distribúcia kníh, periodickej a neperiodickej tlače
   usporadúvanie výstav,veľtrhov, kultúrnych a spoločenských podujatí
   organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   prenájom osobných a úžitkových motorových vozidiel
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činnosti v týchto zariadeniach
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Mihoč Michalok 41 Michalok 094 23
   Jozef Pafčuga Orgovánová 14/540 Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Pafčuga Orgovánová 14/540 Košice 040 11 Vznik funkcie: 11.02.2003
   23.04.2003Zrušené sidlo:
   Štepná 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Daniel Homola Švabinského 3 Bratislava 851 01
   Miroslav Mihoč Michalok 41 Michalok 094 23
   18.12.2002Noví spoločníci:
   Daniel Homola Švabinského 3 Bratislava 851 01
   Miroslav Mihoč Michalok 41 Michalok 094 23
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Mihoč Michalok 41 Michalok 094 23 Vznik funkcie: 06.12.2002
   17.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Poltársky Kozia 5 Bratislava
   Peter Rey Pekná cesta 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Poltársky Kozia 5 Bratislava
   15.01.1999Nové sidlo:
   Štepná 1 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Poltársky Kozia 5 Bratislava
   Peter Rey Pekná cesta 11 Bratislava
   14.01.1999Zrušené sidlo:
   Trnavské mýto 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Poltársky Kozia 5 Bratislava
   Peter Rey Pekná cesta 11 Bratislava
   30.10.1996Nové obchodné meno:
   A 7, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavské mýto 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Poltársky Kozia 5 Bratislava
   Peter Rey Pekná cesta 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Poltársky Kozia 5 Bratislava