Create Invoice

ABAX - Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ABAX - Bratislava
PIN 35703211
TIN 2020311667
VAT number SK2020311667
Date create 19 November 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ABAX - Bratislava
Záhradnícka 87
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 97 903 €
Profit 22 150 €
Capital 309 111 €
Own capital 222 314 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421948179458, +421948081529, +421948081531, +421948219164, +421948161537, +421948216652, +421948163205, +421948160921, +421948109543, +421948389884, +421948382
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 331,345
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 18,971
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 18,971
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 18,535
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 436
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 261,742
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 4,193
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,094
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 350
8. Deferred tax asset (481A) 350
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 102,935
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 72,325
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,325
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 30,300
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 70
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 240
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 154,264
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 154,264
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 50,632
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,507
3. Accrued income long-term (385A) 49,125
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 331,345
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 244,464
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 331,939
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 331,939
A.III. Other capital funds (413) 2,092
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 37,196
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 37,196
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -148,913
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 22,183
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -171,096
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,150
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,881
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 214
9. Liabilities from social fund (472) 214
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 46,235
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 15,574
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 5,828
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,828
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 157
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,021
7. Liabilities from social insurance (336) 1,080
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,950
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 538
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,956
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,956
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 22,902
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 97,903
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 97,903
III. Revenues from sale of services (602, 606) 97,903
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,473
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) -579
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 11,232
D. Services (účtová group of 51) 22,362
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 21,832
E.1. Wages and salaries (521, 522) 15,028
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 5,289
4. Social expenses (527, 528) 1,515
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,155
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 7,590
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 7,590
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,881
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,430
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 64,888
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,242
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 4,642
2. Other expense (562A) 4,642
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 600
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,242
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,188
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 5,038
R.1. Income tax expense current (591, 595) 5,038
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,150
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35703211 TIN: 2020311667 VAT number: SK2020311667
 • Registered seat: ABAX - Bratislava, Záhradnícka 87, 82108, Bratislava
 • Date create: 19 November 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Milan Klema predseda Bukovinská 7336/6 Bratislava 831 06 19.11.1996
  JUDr. Rastislav Posluch člen Matejkova 57 Bratislava 841 05 16.12.2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Klema - podpredseda predstavenstva Kadnárova 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.03.1997
   31.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Bukovinská 7336/6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.11.1996
   30.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Kadnárova 108 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.11.1996
   16.11.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Rastislav Posluch - člen predstavenstva Matejkova 57 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Kadnárova 108 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.11.1996
   Ing. Roman Klema - podpredseda predstavenstva Kadnárova 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.03.1997
   15.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Kadnárova 108 Bratislava 831 06
   Ing. Roman Klema - podpredseda predstavenstva Kadnárova 10 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   18.12.2001Nové sidlo:
   Záhradnícka 87 Bratislava 821 08
   17.12.2001Zrušené sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 09
   24.03.1997Nové obchodné meno:
   ABAX - Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Roman Klema - podpredseda predstavenstva Kadnárova 10 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   23.03.1997Zrušené obchodné meno:
   F.L.J., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 817 83
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Horínek - člen predstavenstva Janotova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Jurčík - člen predstavenstva Jilemnického 29 Martin 036 01
   19.11.1996Nové obchodné meno:
   F.L.J., a.s.
   Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 817 83
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom nehnuteľností
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   leasingová činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Horínek - člen predstavenstva Janotova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Jurčík - člen predstavenstva Jilemnického 29 Martin 036 01
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Kadnárova 108 Bratislava 831 06