Create Invoice

SAROR Risk management - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 21.08.2015
Basic information
Business name SAROR Risk management
PIN 35704209
TIN 2020356613
VAT number SK2020356613
Date create 29 November 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SAROR Risk management
Jiráskova 1001/6
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 68 244 €
Profit 3 704 €
Date of updating data: 21.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 21,427
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,427
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 12,002
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 12,002
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,002
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 9,425
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 511
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 8,914
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 21,427
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,422
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 415
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 415
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,704
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,005
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 26
9. Liabilities from social fund (472) 26
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 9,479
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,214
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,214
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 975
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 185
7. Liabilities from social insurance (336) 128
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,977
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 500
Date of updating data: 21.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 68,220
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 68,244
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 2,039
III. Revenues from sale of services (602, 606) 66,181
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,325
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 1,750
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,402
D. Services (účtová group of 51) 54,018
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,104
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,568
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 536
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 65
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 986
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,919
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,050
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 1
XIV. Other income from financial activities (668) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 173
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 173
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -170
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,749
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,045
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,045
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,704
Date of updating data: 21.08.2015
Date of updating data: 21.08.2015
 • PIN :35704209 TIN: 2020356613 VAT number: SK2020356613
 • Registered seat: SAROR Risk management, Jiráskova 1001/6, 85101, Bratislava
 • Date create: 29 November 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava 29.11.1996
  Juraj Studený Jasovská 37 Bratislava 851 07 30.01.2001
  Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04 26.06.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  JUDr. Miroslav Janík 2 224 € (33.5%) Jiráskova 6 Bratislava
  Juraj Studený 2 191 € (33%) Jasovská 37 Bratislava 851 07
  Ivan Štulrajter 2 224 € (33.5%) Vajnorská 70 Bratislava 831 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.05.2010Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť špecialistu požiarnej ochrany
   murárstvo
   bezpečnostný technik
   nákladná cestná doprava
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   14.08.2008Nové predmety činnosti:
   požiarno-asistenčné služby
   Noví spoločníci:
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.06.2008
   13.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Katarína Štulrajterová Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   08.12.2007Nové predmety činnosti:
   autorizovaný bezpečnostný technik
   07.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Kravárik Ševčenkova 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 03.09.2007
   02.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Pavol Kravárik Ševčenkova 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 03.09.2007
   01.08.2007Nové predmety činnosti:
   výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce
   bezpečnostný technik
   17.08.2006Nové sidlo:
   Jiráskova 1001/6 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava 851 01
   16.08.2006Zrušené sidlo:
   Stolárska 23 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   SAROR a.s. IČO: 35 752 793 Stolárska 23 Bratislava 831 06
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hargaš Stolárska 23 Bratislava 831 06
   30.06.2006Nové predmety činnosti:
   špeditérska činnosť
   zakladanie, pestovanie a údržba záhrad, parkov a zelených plôch
   prípravné práce pre stavbu
   zemné, kopacie a búracie práce
   murárstvo
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   Noví spoločníci:
   Katarína Štulrajterová Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   29.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Katarína Blahová Vištuk 428 Vištuk 900 85
   10.05.2004Noví spoločníci:
   Katarína Blahová Vištuk 428 Vištuk 900 85
   09.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   21.03.2003Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti životného prostredia a ekológie
   poradenská činnosť v predmetoch podnikania
   administratívne práce
   upratovacie práce - čistenie interierov
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   SAROR a.s. IČO: 35 752 793 Stolárska 23 Bratislava 831 06
   20.03.2003Zrušeny spoločníci:
   SAROR holding a.s. IČO: 35 752 793 Kutuzovova 17 Bratislava 831 03
   30.01.2001Nové sidlo:
   Stolárska 23 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   prevádzková kontrola požiarnych vodovodov
   prevádzková kontrola hasiacich prístrojov
   Noví spoločníci:
   Juraj Studený Jasovská 37 Bratislava 851 07
   SAROR holding a.s. IČO: 35 752 793 Kutuzovova 17 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Studený Jasovská 37 Bratislava 851 07
   Ing. Peter Hargaš Stolárska 23 Bratislava 831 06
   29.01.2001Zrušené sidlo:
   Jiráskova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   SAROR s.r.o. IČO: 35 691 042 Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   Anna Orolínová Michalská 479/10 Spišské Bystré
   Ľudmila Palušová Studenohorská 18 Bratislava
   13.04.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby
   usporadúvanie školení
   Noví spoločníci:
   SAROR s.r.o. IČO: 35 691 042 Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Anna Orolínová Michalská 479/10 Spišské Bystré
   Ľudmila Palušová Studenohorská 18 Bratislava
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   SAROR s.r.o. IČO: 35 691 042 Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Anna Orolínová Michalská 479/10 Spišské Bystré
   Ľudmila Palušová Studenohorská 18 Bratislava
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hargaš Toryská 34 Bratislava 821 07
   15.12.1997Noví spoločníci:
   SAROR s.r.o. IČO: 35 691 042 Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Anna Orolínová Michalská 479/10 Spišské Bystré
   Ľudmila Palušová Studenohorská 18 Bratislava
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   14.12.1997Zrušeny spoločníci:
   SAROR s.r.o. IČO: 35 691 042 Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Ing. Peter Marušin Rastislavova 3489/24 Poprad
   Ľudmila Palušová Studenohorská 18 Bratislava
   29.11.1996Nové obchodné meno:
   SAROR Risk management s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jiráskova 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť technika požiarnej ochrany
   poradenstvo v obore požiarnej ochrany
   činnosť špecialistu požiarnej ochrany
   Noví spoločníci:
   SAROR s.r.o. IČO: 35 691 042 Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Ing. Peter Marušin Rastislavova 3489/24 Poprad
   Ľudmila Palušová Studenohorská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Ing. Peter Hargaš Toryská 34 Bratislava 821 07