Create Invoice

Prvá strategická - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Prvá strategická
PIN 35705001
TIN 2020958819
Date create 12 December 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Prvá strategická
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Financial information
Profit -850 511 €
Capital 12 340 337 €
Own capital 12 329 186 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 13,371,171
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 12,955,445
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 12,955,445
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 11,732,625
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 1,222,820
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 415,386
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 397,240
3. Own shares and own business shares (252) 397,240
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 18,146
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 239
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 17,907
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 340
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 222
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 13,371,171
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,359,057
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 21,956,835
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 21,956,835
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,763,402
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,366,162
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 397,240
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -1,986,531
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -1,986,531
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -8,524,138
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -8,524,138
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -850,511
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,114
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 7,670
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,288
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,288
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,192
7. Liabilities from social insurance (336) 1,196
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 994
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,444
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 4,444
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 0
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,454
D. Services (účtová group of 51) 23,305
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 16,049
E.1. Wages and salaries (521, 522) 500
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 11,976
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,573
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -39,454
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -23,305
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 98,947
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 98,943
3. Other income from securities and shares (665A) 98,943
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
2. Other interest income (662A) 4
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 909,523
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 909,421
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 102
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -810,576
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -850,030
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 481
R.1. Income tax expense current (591, 595) 481
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -850,511
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705001 TIN: 2020958819
 • Registered seat: Prvá strategická, Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava
 • Date create: 12 December 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Vladimír Balaník predseda Kollárova 41 Prešov 080 01 19.06.2014
  Ing. Eva Michalidesová člen Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 19.06.2014
  Ing. Ľubomíra Jambrichová člen Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 19.06.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.07.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 19.06.2014
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.06.2014
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 19.06.2014
   07.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 30.07.2010
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 12.07.2011
   18.08.2012Nové sidlo:
   Trnavská cesta 27/B Bratislava 831 04
   17.08.2012Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   29.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 12.07.2011
   28.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - náhradný člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 17.01.2011
   26.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - náhradný člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 17.01.2011
   25.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Turček - člen predstavenstva Súmračná 9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   06.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 21.08.2007
   20.08.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Turček - člen predstavenstva Súmračná 9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 30.07.2010
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   19.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 11.08.2005
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.08.2005
   25.09.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 21.08.2007
   24.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen Babuškova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   07.09.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 11.08.2005
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.08.2005
   06.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ebst - predseda Jiráskova 2 Bratislava
   Ing. Eva Michalidesová - člen Ľ. Fullu 9 Bratislava
   22.10.2002Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen Babuškova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   21.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Remák - člen Landauova 34 Bratislava Skončenie funkcie: 28.01.2002
   10.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ebst - predseda Jiráskova 2 Bratislava
   09.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc - predseda Strmy Vŕšok 8102/102 Záhorská Bystrica
   26.06.2000Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc - predseda Strmy Vŕšok 8102/102 Záhorská Bystrica
   25.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda Rustaveliho 16 Bratislava
   12.12.1996Nové obchodné meno:
   Prvá strategická, a.s.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda Rustaveliho 16 Bratislava
   Ing. Eva Michalidesová - člen Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Remák - člen Landauova 34 Bratislava Skončenie funkcie: 28.01.2002