Create Invoice

NADAMED - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NADAMED
PIN 35705302
TIN 2021007538
VAT number SK2021007538
Date create 18 December 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat NADAMED
Pavla Horova 14
84107
Bratislava
Financial information
Sales and income 61 924 €
Profit -8 776 €
Capital 78 670 €
Own capital 46 864 €
Contact Information
Phone(s) 0264537721, 0264779632
Fax(es) 0264537723
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 64,902
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 45,691
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 45,691
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 41,832
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,058
9. The impairment loss to the acquired assets (+/- 097) +/- 098 801
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,064
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3,470
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 3,470
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,470
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 15,594
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,239
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 9,355
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 147
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 147
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 64,902
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,088
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,958
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,958
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 35,910
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 35,910
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,776
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,814
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 26,631
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,021
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,021
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,022
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 142
7. Liabilities from social insurance (336) 43
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -3,597
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 183
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 61,926
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 61,924
III. Revenues from sale of services (602, 606) 61,924
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,892
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 18,173
D. Services (účtová group of 51) 26,613
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,214
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,848
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 366
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,334
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 5,871
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 5,871
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,687
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,968
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,138
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 850
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 850
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -848
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,816
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,776
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705302 TIN: 2021007538 VAT number: SK2021007538
 • Registered seat: NADAMED, Pavla Horova 14, 84107, Bratislava
 • Date create: 18 December 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01 18.12.1996
  PharmDr. Karol Kandráč Radvanská 19 Bratislava 811 01 19.12.2001
  MUDr. Zora Bertoldová Rontgénova 14 Bratislava 851 01 21.04.2012
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  MUDr. Agnesa Schmidtová 996 € (10%) Kudláková 1 Bratislava 841 01
  PharmDr. Karol Kandráč 996 € (10%) Radvanská 19 Bratislava 811 01
  MUDr. Zdenka Vlachová 996 € (10%) Bratislava 841 05
  MUDr .Zora Bertoldová 996 € (10%) Bratislava 851 01
  MUDr. Adriana Smreková 996 € (10%) Bratislava 811 01
  MUDr. Alozia Buchtová 996 € (10%) Bratislava 841 02
  MUDr. Marta Fleischerová 996 € (10%) Bratislava 841 07
  MUDr Lívia Baumanová 996 € (10%) Istrijská 8 Bratislava 841 07
  MUDr. Viera Hajdáková 996 € (10%) Hlaváčikova 15 Bratislava 811 01
  MUDr. Igor Guliš 996 € (10%) Bratislava 841 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.05.2012Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Zora Bertoldová Rontgénova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.04.2012
   22.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   19.12.2001Nové sidlo:
   Pavla Horova 14 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   MUDr. Viera Hajdáková Hlaváčikova 15 Bratislava 811 01
   MUDr. Igor Guliš Pavla Horova 13 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Karol Kandráč Radvanská 19 Bratislava 811 01
   18.12.2001Zrušené sidlo:
   Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   19.08.1998Noví spoločníci:
   PharmDr. Karol Kandráč Radvanská 19 Bratislava 811 01
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   MUDr .Zora Bertoldová Röntgénova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Adriana Smreková Matúšová 2 Bratislava 811 01
   MUDr. Alozia Buchtová Saratovská 7 Bratislava 841 02
   MUDr. Marta Fleischerová Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   MUDr Lívia Baumanová Istrijská 8 Bratislava 841 07
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr Lívia Baumanová Istrijská 8 Bratislava 841 07
   MUDr .Zora Bertoldová Röntgénova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Alozia Buchtová Saratovská 7 Bratislava 841 02
   MUDr. Marta Fleischerová Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   MUDr. Adriana Smreková Matúšová 2 Bratislava 811 01
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   NADAMED, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   usporiadavanie a technicko- organizačné zabezpečovanie seminárov, školení a iných odborných akcií v oblasti zdravotnej starostlivosti
   kúpa tovaru na čely jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr Lívia Baumanová Istrijská 8 Bratislava 841 07
   MUDr .Zora Bertoldová Röntgénova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Alozia Buchtová Saratovská 7 Bratislava 841 02
   MUDr. Marta Fleischerová Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   MUDr. Adriana Smreková Matúšová 2 Bratislava 811 01
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05