Create Invoice

TELEKOM SERVIS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 20.08.2015
Basic information
Business name TELEKOM SERVIS
Status Destroyed
PIN 35705477
TIN 2020240970
VAT number SK2020240970
Date create 20 December 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TELEKOM SERVIS
Pluhová 1A
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sales and income 168 189 €
Profit 3 873 €
Capital 177 882 €
Own capital 65 308 €
Contact Information
Phone(s) 0244373934, 0245926557
Date of updating data: 20.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 96,240
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 11,210
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 11,210
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 11,210
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,534
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,053
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 56
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 797
4. Animals (124) - /195/ 200
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 3,968
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 3,968
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,968
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 72,453
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 72,453
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,453
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 7,060
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,338
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 5,722
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 496
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 281
4. Accrued income short-term (385A) 215
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 96,240
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,181
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 938
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 938
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 57,731
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 57,731
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,873
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,059
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,000
9. Liabilities from social fund (472) 4,000
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 21,241
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 5,053
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,600
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,453
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,830
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,997
7. Liabilities from social insurance (336) 1,859
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,436
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,818
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,818
Date of updating data: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 168,030
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 168,189
III. Revenues from sale of services (602, 606) 168,030
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 159
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,630
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 21,010
D. Services (účtová group of 51) 69,919
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 64,188
E.1. Wages and salaries (521, 522) 47,057
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 15,386
4. Social expenses (527, 528) 1,745
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 397
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,245
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,245
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 871
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,559
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 77,101
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 498
O. Exchange rate losses (563) 12
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 486
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -497
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,062
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,189
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,189
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,873
Date of updating data: 20.08.2015
Date of updating data: 20.08.2015
 • PIN :35705477 TIN: 2020240970 VAT number: SK2020240970
 • Registered seat: TELEKOM SERVIS, Pluhová 1A, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Date create: 20 December 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.09.2014Nové predmety činnosti:
   projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.09.2014Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   dodávka a montáž počítačových sietí
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení, dodávka a montáž monitorovacích zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   montáže a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete:
   1. pokládka, montáž, rekonštrukcia, údržba a meranie podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení JTS (optických a metalických) vrátane nadväzujúcich kabelových vedení a súborov
   2. montáž, servis a meranie analógových a digitálnych telefónnych ústrední
   3. montáž, servis a meranie analógových a digitálnych systémov prenosu signálov
   staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby)
   prenájom telekomunikačných zariadení
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (obstarávateľské služby spojené s prenájmom)
   elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení
   fotografické služby
   zhotovovanie web stránok
   grafický desing
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Číková Grasalkovičova 19 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 05.06.2008
   25.09.2008Nové predmety činnosti:
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   28.06.2008Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   zhotovovanie web stránok
   grafický desing
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Číková Grasalkovičova 19 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 05.06.2008
   06.02.2007Nové sidlo:
   Pluhová 1A Ivanka pri Dunaji 900 28
   05.02.2007Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 3 831 04
   29.06.2005Nové predmety činnosti:
   elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení
   16.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bezák Hurbanova 14 Ivánka pri Dunaji 900 28
   15.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Bezák Hurbanova 14 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Jozef Valacsay Košická 26 Senec
   20.11.2002Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 3 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bezák Hurbanova 14 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Bezák Hurbanova 14 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 23.10.2002
   19.11.2002Zrušené sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   MIPOT, s.r.o. IČO: 31 408 940 Ružová dolina 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Valacsay Košická 26 Senec
   Ing. Imrich Valach Kúpeľná 581 Šintava 925 51
   25.01.2000Nové predmety činnosti:
   staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby)
   prenájom telekomunikačných zariadení
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (obstarávateľské služby spojené s prenájmom)
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Imrich Valach Kúpeľná 581 Šintava 925 51
   24.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.01.1999Nové predmety činnosti:
   montáže a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete:
   1. pokládka, montáž, rekonštrukcia, údržba a meranie podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení JTS (optických a metalických) vrátane nadväzujúcich kabelových vedení a súborov
   2. montáž, servis a meranie analógových a digitálnych telefónnych ústrední
   3. montáž, servis a meranie analógových a digitálnych systémov prenosu signálov
   Noví spoločníci:
   MIPOT, s.r.o. IČO: 31 408 940 Ružová dolina 6 Bratislava
   Jozef Valacsay Košická 26 Senec
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   MIPOT, s.r.o. IČO: 31 408 940 Ružová dolina 6 Bratislava
   Jozef Valacsay Košická 26 Senec
   20.12.1996Nové obchodné meno:
   TELEKOM SERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   dodávka a montáž počítačových sietí
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení, dodávka a montáž monitorovacích zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   Noví spoločníci:
   MIPOT, s.r.o. IČO: 31 408 940 Ružová dolina 6 Bratislava
   Jozef Valacsay Košická 26 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Valacsay Košická 26 Senec