Create Invoice

EMM International - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EMM International
PIN 35706503
TIN 2020217595
VAT number SK2020217595
Date create 15 January 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EMM International
Sekurisova 16
84102
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 770 272 €
Profit 128 309 €
Contact Information
Email emmi@inter.emm.sk
Website http://www.emminter.sk
Phone(s) +421265311915, +421265311884
Mobile phone(s) +421907778829
Fax(es) 0265311884
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,646,399
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 233,233
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 1,508
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,508
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 231,725
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 231,725
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,400,480
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 356,462
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 339,256
3. Products (123) - /194/ 17,206
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 37,490
8. Deferred tax asset (481A) 37,490
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,082,696
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 940,256
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 940,256
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 142,440
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,923,832
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 5,353
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,918,479
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 12,686
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 12,686
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,646,399
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,623,829
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 70,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 70,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 7,000
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 7,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,418,520
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,600,916
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -182,396
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 128,309
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,022,570
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 108,099
2. Net value of contract (316A) 18,025
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 67,573
9. Liabilities from social fund (472) 13,923
12. Deferred tax liability (481A) 8,578
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 698,967
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 444,200
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 444,200
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 60,598
7. Liabilities from social insurance (336) 40,678
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,958
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 64,533
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 215,504
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 215,504
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,770,272
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,770,272
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 15,953
III. Revenues from sale of services (602, 606) 4,682,237
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 36,746
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 7,593
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,743
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,591,506
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 12,084
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,820,362
D. Services (účtová group of 51) 1,258,922
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,280,213
E.1. Wages and salaries (521, 522) 919,175
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 325,586
4. Social expenses (527, 528) 35,452
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 8,810
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 109,167
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 109,167
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101,948
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 178,766
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,643,568
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,875
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 5,820
2. Other interest income (662A) 5,820
XII. Foreign exchange gains (663) 55
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,800
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 9,463
2. Other expense (562A) 9,463
O. Exchange rate losses (563) 272
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,065
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,925
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 171,841
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 43,532
R.1. Income tax expense current (591, 595) 25,984
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 17,548
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 128,309
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35706503 TIN: 2020217595 VAT number: SK2020217595
 • Registered seat: EMM International, Sekurisova 16, 84102, Bratislava
 • Date create: 15 January 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Mária Milly Hriňovská 7540/7 Bratislava 811 02 09.12.1999
  Ing. Ladislav Juran Pod Rovnicami 3601/44 Bratislava 841 04 04.07.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Mária Milly 49 000 € (70%) Hriňovská 7540/7 Bratislava 811 02
  Ing. Ladislav Juran 21 000 € (30%) Pod Rovnicami 3601/44 Bratislava 841 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.02.2014Noví spoločníci:
   Ing. Mária Milly Hriňovská 7 Bratislava 811 02
   07.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Katarína Milly Dlhé diely I 3454/6 Bratislava 841 04
   10.05.2011Noví spoločníci:
   Katarína Milly Dlhé diely I 3454/6 Bratislava 841 04
   09.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Milly Dlhé diely I 3454/6 Bratislava 841 04
   20.10.2010Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   19.10.2010Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb, - reklamná činnosť
   03.03.2010Nové predmety činnosti:
   hardvérové poradenstvo
   softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
   služby pri údržbe systémov (softvéru)
   poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
   poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
   služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov
   montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
   návrh a optimalizácia informačných technológií
   údržba a oprava mechanických častí počítačov
   16.06.2009Nové predmety činnosti:
   projektovanie, inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
   výroba elektronických zariadení
   montáž, oprava, údržba telekomunikačných zariadení
   výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
   opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
   15.06.2009Zrušeny predmety činnosti:
   základná odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
   ďalšia odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
   14.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Juran Pod Rovnicami 3601/44 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.07.2008
   03.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 15.02.2000
   20.09.2006Nové sidlo:
   Sekurisova 16 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Milly Dlhé diely I 3454/6 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Milly Hriňovská 7540/7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.12.1999
   19.09.2006Zrušené sidlo:
   Pribišova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.12.1999
   29.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Pod Rovnicami 3601/44 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   28.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   07.10.2003Nové predmety činnosti:
   projektovanie, inštalovanie, opravy a vykonávanie odborných prehliadok a skúšok (revízií), kontrol elektrickej požiarnej signalizácie pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu a zariadenia s napätím do 1 000 V.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   06.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 15.02.2000
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.12.1999
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   27.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   26.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   05.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Juran Nad Lúčkami 43 Bratislava 841 04
   Ing. Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   04.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   26.01.2000Noví spoločníci:
   Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   25.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   13.10.1998Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov (vrátane zariadení na evidenciu dochádzky)
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   25.06.1998Nové predmety činnosti:
   základná odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
   ďalšia odborná príprava osôb vykonávajúcich projektovanie, inštalácie, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, systém effeff
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   EMM International, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 8 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb, - reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing Emil Škrabálek Hálova 12 Bratislava 851 02