Create Invoice

SPILMER & BRADFORD - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SPILMER & BRADFORD
Status Destroyed
PIN 35706571
Date create 09 January 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SPILMER & BRADFORD
Cukrová 14
81339
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35706571
 • Registered seat: SPILMER & BRADFORD, Cukrová 14, 81339, Bratislava
 • Date create: 09 January 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.03.2004Zrušené obchodné meno:
   SPILMER & BRADFORD, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.10.2002Nové obchodné meno:
   SPILMER & BRADFORD, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   07.10.2002Zrušené obchodné meno:
   SPILMER & BRADFORD o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre eminenta vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34-37 zákona č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
   obstarávanie pre eminenta splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Drozd - člen P.Mudroňa 606/36 Martin 036 01 Skončenie funkcie: 27.06.2002
   Ing. Martin Jurčo - predseda Nábr. Dr. A.Stodolu 1747/31 Liptovský Mikuláš 031 01 Skončenie funkcie: 27.06.2002
   Ing. Miroslav Roman - člen Ľ.Štúra 9 Banská Bystrica 974 05 Skončenie funkcie: 27.06.2002
   13.06.2000Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Drozd - člen P.Mudroňa 606/36 Martin 036 01 Skončenie funkcie: 27.06.2002
   Ing. Martin Jurčo - predseda Nábr. Dr. A.Stodolu 1747/31 Liptovský Mikuláš 031 01 Skončenie funkcie: 27.06.2002
   Ing. Miroslav Roman - člen Ľ.Štúra 9 Banská Bystrica 974 05 Skončenie funkcie: 27.06.2002
   12.06.2000Zrušené sidlo:
   Družstevná 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Maroš Buocik - predseda Dedovec 1037/54 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Andrea Buociková - podpredseda Dedovec 1037/54 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Martin Jurčo - člen Nábr. Dr. A. Stodolu 1747/31 Liptovský Mikuláš 031 01
   21.10.1999Nové obchodné meno:
   SPILMER & BRADFORD o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Družstevná 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Maroš Buocik - predseda Dedovec 1037/54 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Andrea Buociková - podpredseda Dedovec 1037/54 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Martin Jurčo - člen Nábr. Dr. A. Stodolu 1747/31 Liptovský Mikuláš 031 01
   20.10.1999Zrušené obchodné meno:
   JURISINVEST o.c.p., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 814 81
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Pavel Komrska - člen Hrobákova 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Eva Komrsková - podpredseda Hrobákova 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš - predseda Fedinova 3 b/c Bratislava 851 01
   09.01.1997Nové obchodné meno:
   JURISINVEST o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 814 81
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre eminenta vydávania cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34-37 zákona č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
   obstarávanie pre eminenta splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Pavel Komrska - člen Hrobákova 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Eva Komrsková - podpredseda Hrobákova 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš - predseda Fedinova 3 b/c Bratislava 851 01