Create Invoice

PT AGRO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PT AGRO
PIN 35706619
TIN 2020249726
Date create 15 January 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PT AGRO
Žilinská 11
81105
Bratislava
Financial information
Profit -580 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 86,417
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,043
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,043
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,043
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,374
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 9,958
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 9,958
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,958
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 68,788
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 66,758
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,758
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,030
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,628
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,628
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 86,417
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -165,984
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,049
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
2. Change in share capital +/- 419 -145
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -198,453
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -198,453
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -580
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 252,401
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 64,025
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 63,068
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 63,068
9. Liabilities from social fund (472) 957
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 188,276
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 184,496
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,496
7. Liabilities from social insurance (336) 1,801
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,880
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 99
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 100
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100
D. Services (účtová group of 51) 100
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -100
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -100
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -100
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -580
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4252811.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35706619 TIN: 2020249726
 • Registered seat: PT AGRO, Žilinská 11, 81105, Bratislava
 • Date create: 15 January 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Kňaze ierova 24 Bratislava 13.07.1999
  Ing. Dušan Magula Júnová 21 Bratislava 13.07.1999
  Ing. Štefan Prstek M. Sch. Trnavského 15 Bratislava 15.01.1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.09.1999Nové obchodné meno:
   PT AGRO a.s.
   26.09.1999Zrušené obchodné meno:
   PETRIMEX AGRO, a.s.
   13.07.1999Nové sidlo:
   Žilinská 11 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Kňaze ierova 24 Bratislava
   Ing. Dušan Magula Júnová 21 Bratislava
   12.07.1999Zrušené sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bujna Beňovského 6 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   18.08.1997Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s hnojivami, prípravkami na ochranu rastlín, včítane jedov, žieravín a jedov zvlášť nebezpečných a ich skladovanie
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   PETRIMEX AGRO, a.s.
   Nové sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom, vrátane obchodu s chemickými výrobkami, surovinami a potravinami
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom mechanizačnej techniky a iných hnuteľných veci
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Prstek M. Sch. Trnavského 15 Bratislava
   Ing. Jozef Bujna Beňovského 6 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava