Create Invoice

Bytové družstvo BV INVEST, - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytové družstvo BV INVEST,
Status Destroyed
PIN 35706813
Date create 17 January 1997
Company category Družstvo
Registered seat Bytové družstvo BV INVEST,
Dúbravská cesta 2
81703
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35706813
 • Registered seat: Bytové družstvo BV INVEST,, Dúbravská cesta 2, 81703, Bratislava
 • Date create: 17 January 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.12.2005Zrušené obchodné meno:
   Bytové družstvo BV INVEST,
   Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 817 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie výstavby bytov a nebytových priestorov, vrátane bytov a nebytových priestorov získaných nadstavbou, vstavbou, prístavbou a bytov získaných predstavbou nebytových priestorov, pre vlastných členov
   zabezpečovanie výstavby rodinných domov pre vlastných členov
   zabezpečovanie výstavby ubytovní pre vlastných členov
   zabezpečovanie dodatočného zatepľovania obytných domov, rodinných domov a ubytovní a zabezpečovanie s tým súvisiacich stavebných úprav, pre vlastných členov
   zabezpečovanie údržby, opráv, modernizácie a rekonštrukcie bytov, rodinných domov, nebytových priestorov a obytných miestností v ubytovniach vo vlastníctve družstva
   správa a prevádzka bytov, rodinných domov, nebytových priestorov a obytných miestností v ubytovniach vo vlastníctve družstva, vrátane zabezpečovania plnení, poskytovanie ktorých je spojené s ich užívaním, vlastným členom
   prenajímanie bytov, rodinných domov, nebytových priestorov a obytných miestností v ubytovniach svojim členom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Mendrej - predseda Eisnerova 44 Bratislava
   Vladimír Pažitný - podpredseda Košická 43 E Bratislava
   Ing. Alojz Hudec - člen predstavenstva Padlých hrdinov 23 Bratislava
   17.01.1997Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo BV INVEST,
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 817 03
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie výstavby bytov a nebytových priestorov, vrátane bytov a nebytových priestorov získaných nadstavbou, vstavbou, prístavbou a bytov získaných predstavbou nebytových priestorov, pre vlastných členov
   zabezpečovanie výstavby rodinných domov pre vlastných členov
   zabezpečovanie výstavby ubytovní pre vlastných členov
   zabezpečovanie dodatočného zatepľovania obytných domov, rodinných domov a ubytovní a zabezpečovanie s tým súvisiacich stavebných úprav, pre vlastných členov
   zabezpečovanie údržby, opráv, modernizácie a rekonštrukcie bytov, rodinných domov, nebytových priestorov a obytných miestností v ubytovniach vo vlastníctve družstva
   správa a prevádzka bytov, rodinných domov, nebytových priestorov a obytných miestností v ubytovniach vo vlastníctve družstva, vrátane zabezpečovania plnení, poskytovanie ktorých je spojené s ich užívaním, vlastným členom
   prenajímanie bytov, rodinných domov, nebytových priestorov a obytných miestností v ubytovniach svojim členom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Mendrej - predseda Eisnerova 44 Bratislava
   Vladimír Pažitný - podpredseda Košická 43 E Bratislava
   Ing. Alojz Hudec - člen predstavenstva Padlých hrdinov 23 Bratislava