Create Invoice

GEMMA SYSTEMS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GEMMA SYSTEMS
PIN 35706988
TIN 2020217716
VAT number SK2020217716
Date create 13 January 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GEMMA SYSTEMS
Repašského 20
84102
Bratislava
Financial information
Sales and income 168 925 €
Profit 12 550 €
Capital 553 219 €
Own capital 197 842 €
Contact Information
Website http://www.gemmasystems.sk;http://www.gemma.cz
Phone(s) +421265423320, +421265424488, +421265424555
Mobile phone(s) +421911350119, +421911350118, +421911901107
Fax(es) 0265423320
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 397,281
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 78,010
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 78,010
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 78,010
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 284,313
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 17,228
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 397
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,831
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 102,871
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 79,928
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,928
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,752
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 191
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 164,214
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,018
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 162,196
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 34,958
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 28,849
4. Accrued income short-term (385A) 6,109
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 397,281
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,042
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,960
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,960
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,127
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,127
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 4,405
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 4,405
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,550
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 244,233
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 12,089
9. Liabilities from social fund (472) 12,089
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 221,789
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 9,421
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,421
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 121,162
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 13,995
7. Liabilities from social insurance (336) 9,610
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,026
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,575
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 10,355
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,355
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 125,006
4. Deferred income short-term (384A) 125,006
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 166,516
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 168,925
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 81,088
III. Revenues from sale of services (602, 606) 85,428
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,409
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 152,048
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 38,263
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,854
D. Services (účtová group of 51) 23,407
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 75,026
E.1. Wages and salaries (521, 522) 53,478
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 19,742
4. Social expenses (527, 528) 1,806
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 413
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 7,380
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 7,380
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,705
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,877
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 99,992
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,968
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
XII. Foreign exchange gains (663) 2,965
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,513
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,009
2. Other expense (562A) 1,009
O. Exchange rate losses (563) 352
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 152
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,455
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,332
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 5,782
R.1. Income tax expense current (591, 595) 5,782
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,550
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35706988 TIN: 2020217716 VAT number: SK2020217716
 • Registered seat: GEMMA SYSTEMS, Repašského 20, 84102, Bratislava
 • Date create: 13 January 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07 13.12.2005
  Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika 20.01.2005
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Maroš Váry 2 590 € (26%) Hradištná 23 Bratislava 841 07
  GEMMA Systems, spol. s r.o. 7 370 € (74%) Brno 625 00 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.03.2006Nové sidlo:
   Repašského 20 Bratislava Iv 841 02
   20.03.2006Zrušené sidlo:
   Repašského 18 Bratislava Iv 841 02
   28.12.2005Nové sidlo:
   Repašského 18 Bratislava Iv 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.12.2005
   27.12.2005Zrušené sidlo:
   Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika
   06.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika
   05.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   20.06.2001Noví spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Oderská 4 Brno 625 00 Česká republika
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07
   19.06.2001Zrušeny spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Oderská 4 Brno 625 00 Česká republika
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07
   11.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07
   10.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   25.04.2000Nové sidlo:
   Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   Noví spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Oderská 4 Brno 625 00 Česká republika
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   24.04.2000Zrušené sidlo:
   Saratovská 6 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Teyschlova 25 Brno Česká republika
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   13.01.1997Nové obchodné meno:
   GEMMA SYSTEMS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 6 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a informačných systémov
   technicko organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v oblasti výpočtovej techniky a informačných systémov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Teyschlova 25 Brno Česká republika
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava