Create Invoice

DKFB - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DKFB
PIN 35707313
TIN 2020228067
VAT number SK2020228067
Date create 23 January 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DKFB
Údernícka 14/A
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 478 174 €
Profit -848 879 €
Contact Information
Email dkfb@zoznam.sk
Phone(s) 0252962993
Mobile phone(s) 0903655560
Fax(es) 0252962993
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 551,435
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 29,939
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 29,939
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 29,987
4. Production units of permanent crops (025) - /085, 092A/ -48
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 521,496
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 444,200
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 417,671
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 417,671
6. Social security (336) - /391A/ 10,546
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,583
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,400
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 77,296
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 66,412
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 10,884
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 551,435
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,814,840
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 123,486
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 24,032
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 24,032
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 -1,895
2. Other funds (427, 42X) -1,895
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,118,223
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,118,223
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -848,879
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,366,275
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 53,654
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 19,361
9. Liabilities from social fund (472) 34,293
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,312,606
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 11,668
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,668
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,142,200
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 55,518
7. Liabilities from social insurance (336) 15,323
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,034
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 72,863
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,477,155
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,478,174
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,477,155
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,019
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,317,858
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 37,622
D. Services (účtová group of 51) 1,342,231
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 911,320
E.1. Wages and salaries (521, 522) 646,993
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 222,089
4. Social expenses (527, 528) 42,238
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,831
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 5,069
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 5,069
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,785
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -839,684
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,302
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 101
XIV. Other income from financial activities (668) 101
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,336
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 826
2. Other expense (562A) 826
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 7,510
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,235
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -847,919
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -848,879
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35707313 TIN: 2020228067 VAT number: SK2020228067
 • Registered seat: DKFB, Údernícka 14/A, 85101, Bratislava
 • Date create: 23 January 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Gejza Füsi Znievska 24 Bratislava 851 06 01.11.2007
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Gejza Füsi 6 640 € (100%) Znievska 24 Bratislava 851 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.06.2011Nové sidlo:
   Údernícka 14/A Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Gejza Füsi Znievska 3146/24 Bratislava - Petržalka 851 06
   22.06.2011Zrušené sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Čechová Poľná cesta 1083/19 Dunajská Streda 929 01
   21.01.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
   04.06.2010Nové sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   03.06.2010Zrušené sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   14.02.2008Noví spoločníci:
   Ingrid Čechová Poľná cesta 1083/19 Dunajská Streda 929 01
   13.02.2008Zrušeny spoločníci:
   František Borbély Hodálova 12 Bratislava
   08.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Gejza Füsi Znievska 24 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.11.2007
   07.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   29.10.2001Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   28.10.2001Zrušené sidlo:
   Molecova 2 Bratislava 841 04
   03.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   prevádkovanie detektívnej služby: hľadanie osoby hľadanie majetku zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   18.09.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby: ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavenej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákoníkom ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste ochrana majetku pri preprave ochrana prepravy majetku a osoby ochrana osoby zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní vereného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby vypracúvanie plánu ochrany poradenstvo týkajúce sa činností v prvom až deviatom bode
   prevádkovanie detektívnej služby: hľadanie osoby hľadanie majetku zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   Noví spoločníci:
   František Borbély Hodálova 12 Bratislava
   17.09.2000Zrušeny predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting /mimosúdne vymáhanie pohľadávok/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   reklamná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   08.04.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   07.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 1989/15 Bratislava
   09.09.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 1989/15 Bratislava
   08.09.1998Zrušeny spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08
   08.12.1997Nové predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   DKFB s.r.o.
   Nové sidlo:
   Molecova 2 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting /mimosúdne vymáhanie pohľadávok/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08