Create Invoice

H a T - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name H a T
PIN 35708671
TIN 2021401888
Date create 05 February 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat H a T
Hurbanova 64
92001
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 165 045 €
Profit 731 068 €
Capital 2 356 843 €
Own capital 760 284 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 939,779
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 889,356
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 889,356
A.II.1. Land (031) - /092A/ 16,500
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 872,856
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,423
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) -17,012
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) -17,119
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -17,119
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 107
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 67,435
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 91
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 67,344
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 939,779
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 770,908
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 6,640
2. Other funds (427, 42X) 6,640
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 731,068
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 143,763
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 141,614
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 450
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 450
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 98,020
7. Liabilities from social insurance (336) 20,286
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,858
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,149
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 25,108
4. Deferred income short-term (384A) 25,108
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 695,045
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,165,045
III. Revenues from sale of services (602, 606) 695,045
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,470,000
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,181,385
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 18
D. Services (účtová group of 51) 1,127
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 5,065
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 103,694
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 103,694
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,071,137
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 344
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 983,660
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 693,900
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 14
2. Other interest income (662A) 14
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45,802
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 37,136
2. Other expense (562A) 37,136
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 8,666
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -45,788
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 937,872
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 206,804
R.1. Income tax expense current (591, 595) 206,804
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 731,068
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4001898.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35708671 TIN: 2021401888
 • Registered seat: H a T, Hurbanova 64, 92001, Bratislava
 • Date create: 05 February 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.11.1998Nové sidlo:
   Hurbanova 64 Hlohovec 920 01
   19.11.1998Zrušené sidlo:
   Martinčekova 17 Bratislava 821 01
   29.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Dolník - predseda predstavenstva Jilemnického 15 Hlohovec
   Pharm.Dr. Ľubica Herdová - člen predstavenstva Hollého 24 Hlohovec
   Mgr. Gabriela Semančíková - člen predstavenstva M.Čulena 22 Prešov
   28.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zbigniev Karpinský - člen predstavenstva Horská 1312/26 Partizánske
   Marta Rovenská - člen predstavenstva Spartakovská 8 Trnava
   JUDr. Rudolf Trella - predseda predstavenstva Lipského 3 Bratislava
   05.02.1997Nové obchodné meno:
   H a T, a.s.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 17 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zbigniev Karpinský - člen predstavenstva Horská 1312/26 Partizánske
   Marta Rovenská - člen predstavenstva Spartakovská 8 Trnava
   JUDr. Rudolf Trella - predseda predstavenstva Lipského 3 Bratislava