Create Invoice

TAVIS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TAVIS
PIN 35709901
TIN 2021395816
VAT number SK2021395816
Date create 20 February 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TAVIS
Jadrová 3226/5
82102
Bratislava
Financial information
Sales and income 507 655 €
Profit -303 565 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,641,465
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,749,568
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,749,568
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,749,568
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 891,897
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 464,002
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 436,106
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 436,106
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,896
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 427,895
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,320
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 426,575
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,641,465
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,471,805
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 1,742,475
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 1,742,475
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -299
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,051,661
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,051,960
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -303,565
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,169,660
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 541
9. Liabilities from social fund (472) 541
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,168,897
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,126,567
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,126,567
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 889
7. Liabilities from social insurance (336) 444
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,705
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,292
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 222
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 222
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 518,867
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 507,655
III. Revenues from sale of services (602, 606) 379,544
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 128,111
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 851,550
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 30,852
D. Services (účtová group of 51) 203,984
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 9,655
E.1. Wages and salaries (521, 522) 7,460
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 2,173
4. Social expenses (527, 528) 22
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 30
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 367,702
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 239,327
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -343,895
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 144,708
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,212
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 11,212
2. Other interest income (662A) 11,212
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 418
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 418
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 10,794
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -333,101
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -29,536
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,882
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -32,418
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -303,565
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35709901 TIN: 2021395816 VAT number: SK2021395816
 • Registered seat: TAVIS, Jadrová 3226/5, 82102, Bratislava
 • Date create: 20 February 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Branislav Gábriš predseda Jadrová 3226/5 Bratislava 10.11.2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.04.2004Nové obchodné meno:
   TAVIS, a.s.
   Nové sidlo:
   Jadrová 3226/5 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
   automatizované spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovnie dát
   školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.04.2004Zrušené obchodné meno:
   HUTOS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Michal Čulák , CSc. - člen Bzovická 22 Bratislava
   Ing. Július Pribylinec - člen Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   05.04.2002Nové obchodné meno:
   HUTOS, a.s.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   factoring a forfaiting
   realitné činnosti - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu, prenájom motorových vozidiel
   finančný leasing
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.04.2002Zrušené obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s. v skratke HUTOS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Gábriš - predseda Jadrová 3226/5 Bratislava
   Ing. Július Pribylinec - člen Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   09.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Pribylinec - predseda predstavenstva Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   Doc. Ing. Milan Vaigl , CSc. - člen Krajňakova 7 Bratislava
   21.04.2000Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Michal Čulák , CSc. - člen Bzovická 22 Bratislava
   20.04.2000Zrušené sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Michal Čulák , CSc. - predseda Bzovická 22 Bratislava
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s. v skratke HUTOS, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Július Pribylinec - predseda predstavenstva Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   29.06.1997Zrušené obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Srník - člen Molecova 10/3 Bratislava
   20.02.1997Nové obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s.
   Nové sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Michal Čulák , CSc. - predseda Bzovická 22 Bratislava
   Milan Srník - člen Molecova 10/3 Bratislava
   Doc. Ing. Milan Vaigl , CSc. - člen Krajňakova 7 Bratislava