Create Invoice

Fond na podporu zahraničného obchodu - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Fond na podporu zahraničného obchodu
Status Destroyed
PIN 35710331
Date create 25 February 1997
Company category Zriadený Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.379/1996 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.1997.
Registered seat Fond na podporu zahraničného obchodu
Plynárenská 5
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35710331
 • Registered seat: Fond na podporu zahraničného obchodu, Plynárenská 5, 82109, Bratislava
 • Date create: 25 February 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.08.2005Zrušené obchodné meno:
   Fond na podporu zahraničného obchodu
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 5 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   účelový fond na podporu rozvoja zahraničného obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Uhrík - predseda správnej rady R. Viesta 31 Martin Vznik funkcie: 04.02.2000
   Ing. Jozef Ďurica - riaditeľ Červeňákova 1816/10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.07.2003
   Ing. Dagmar Urbanová - podpredseda správnej rady Ľ. Fullu 19 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 03.06.2003
   17.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ďurica - riaditeľ Červeňákova 1816/10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.07.2003
   Ing. Dagmar Urbanová - podpredseda správnej rady Ľ. Fullu 19 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 03.06.2003
   16.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Brňo - podpredseda správnej rady Vajnorská 6 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.2000 Skončenie funkcie: 31.07.2003
   Ing. Kornel Ondrášik - riaditeľ Stromová 12 Piešťany Vznik funkcie: 22.01.1997 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   30.05.2002Nové sidlo:
   Plynárenská 5 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Brňo - podpredseda správnej rady Vajnorská 6 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.2000 Skončenie funkcie: 31.07.2003
   Ing. Kornel Ondrášik - riaditeľ Stromová 12 Piešťany Vznik funkcie: 22.01.1997 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Jozef Uhrík - predseda správnej rady R. Viesta 31 Martin Vznik funkcie: 04.02.2000
   29.05.2002Zrušené sidlo:
   Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Brňo - podpredseda správnej rady Vajnorská 6 Bratislava
   Ing. Kornel Ondrášik - riaditeľ Brezová 9 Piešťany
   Ing. Jozef Uhrík - predseda správnej rady R. Viesta 31 Martin
   29.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Brňo - podpredseda správnej rady Vajnorská 6 Bratislava
   Ing. Kornel Ondrášik - riaditeľ Brezová 9 Piešťany
   Ing. Jozef Uhrík - predseda správnej rady R. Viesta 31 Martin
   28.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Riaditeľ:
   Správna rada :
   Ján Foltín - člen Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Dušan Guťan - člen Kyjevská 27 Levice
   Ing. Slavomír Hatina - predseda Ipeľská 9 Bratislava
   Ing. Kornel Ondrášik - riaditeľ Brezová 9 Piešťany
   František Ružička - člen Gagarinova 7 Lučenec
   RNDr. Ján Smerek , CSc. - člen Milosrdenstva 14 Košice
   Ing. Eva Šimková - člen Planckova 4 Bratislava
   Ľudovít Tóth - člen Bartókova 4706/4 Bratislava
   Ing. Július Tóth , CSc. - člen Muránska 8 Košice
   Ing. Marián Vidoman - člen F. Urbánka 800/7 Púchov
   01.03.1999Nové sidlo:
   Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 821 02
   25.02.1997Nové obchodné meno:
   Fond na podporu zahraničného obchodu
   Nová právna forma:
   Zriadený Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.379/1996 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.1997.
   Nové predmety činnosti:
   účelový fond na podporu rozvoja zahraničného obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   Riaditeľ:
   Správna rada :
   Ján Foltín - člen Palkovičova 10 Bratislava
   Ing. Dušan Guťan - člen Kyjevská 27 Levice
   Ing. Slavomír Hatina - predseda Ipeľská 9 Bratislava
   Ing. Kornel Ondrášik - riaditeľ Brezová 9 Piešťany
   František Ružička - člen Gagarinova 7 Lučenec
   RNDr. Ján Smerek , CSc. - člen Milosrdenstva 14 Košice
   Ing. Eva Šimková - člen Planckova 4 Bratislava
   Ľudovít Tóth - člen Bartókova 4706/4 Bratislava
   Ing. Július Tóth , CSc. - člen Muránska 8 Košice
   Ing. Marián Vidoman - člen F. Urbánka 800/7 Púchov