Create Invoice

AGRO GAJARY - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AGRO GAJARY
PIN 35710543
TIN 2020206694
VAT number SK2020206694
Date create 21 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AGRO GAJARY
Gajary 119
90061
Gajary
Financial information
Sales and income 421 525 €
Profit 71 315 €
Capital 755 389 €
Own capital 267 240 €
Contact Information
Email agro.gajary@gmail.com
Mobile phone(s) +421905302616
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,104,729
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 890,601
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 890,601
A.II.1. Land (031) - /092A/ 586,936
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 56,519
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 247,146
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 210,975
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 140,356
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,625
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 28,741
3. Products (123) - /194/ 108,990
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 776
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 697
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 697
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 79
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 60,367
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,488
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,488
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,879
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 9,476
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,760
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 5,716
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,153
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,153
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,104,729
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 328,757
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,971
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,971
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 348
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 348
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 250,123
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 250,123
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 71,315
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 775,972
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 127
9. Liabilities from social fund (472) 127
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 772,329
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 64,585
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,585
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 701,251
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,459
7. Liabilities from social insurance (336) 2,241
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 793
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,516
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,516
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 360,862
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 421,525
III. Revenues from sale of services (602, 606) 199,800
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 60,666
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 45,944
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 115,115
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 329,053
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 102,887
D. Services (účtová group of 51) 87,782
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 72,625
E.1. Wages and salaries (521, 522) 53,475
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 17,768
4. Social expenses (527, 528) 1,382
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 5,431
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 55,356
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 55,356
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 111
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,861
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 92,472
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 69,797
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 676
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 676
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -673
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 91,799
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 20,484
R.1. Income tax expense current (591, 595) 20,484
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 71,315
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35710543 TIN: 2020206694 VAT number: SK2020206694
 • Registered seat: AGRO GAJARY, Gajary 119, 90061, Gajary
 • Date create: 21 February 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Elena Bukovská 127 Gajary 900 61 11.04.2003
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Jürgen Feigl 6 971 € (100%) Schönkirchen Rakúsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.02.2006Nové predmety činnosti:
   poriadanie kultúrnych a športových akcií
   zemné práce
   nakladanie s odpadmi okrem nebezpečných odpadov
   poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou a mechanizmami
   ubytovacie služby bez poskytovanie stravy
   prevádzkovanie a prenájom závlahových zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Bukovská 127 Gajary 900 61 Vznik funkcie: 11.04.2003
   02.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Bukovská 1036 Gajary Vznik funkcie: 11.04.2003
   05.05.2003Noví spoločníci:
   Jürgen Feigl Uneter Hauptstr. 14 Schönkirchen Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Bukovská 1036 Gajary Vznik funkcie: 11.04.2003
   04.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   25.04.2003Nové sidlo:
   119 Gajary 900 61
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   prenájom strojov a mechanizmov
   čistenie ovocia a zeleniny
   balenie ovocia a zeleniny
   výskum trhu
   reklamné činnosti
   sprostredkovanie obchodu
   24.04.2003Zrušené sidlo:
   Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
   15.03.2000Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   14.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   24.05.1999Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   23.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   01.04.1998Nové obchodné meno:
   AGRO GAJARY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   31.03.1998Zrušené obchodné meno:
   TOLO, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   TOLO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   spracovanie poľnohospodárskych produktov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
   Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68