Create Invoice

MAFER - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MAFER
PIN 35711060
TIN 2020972426
VAT number SK2020972426
Date create 03 March 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MAFER
Miletičova 598/80
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 217 390 €
Profit 3 974 €
Capital 18 214 €
Own capital 646 €
Contact Information
Phone(s) +421903606908
Mobile phone(s) +421903606908
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 23,119
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,870
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 3,538
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 3,538
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,538
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 18,332
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,422
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 16,910
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,249
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,249
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 23,119
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,055
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,672
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,672
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -3,591
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -3,591
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,974
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,579
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 144
9. Liabilities from social fund (472) 144
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,435
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,145
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,145
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,290
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 10,485
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 10,485
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 217,390
III. Revenues from sale of services (602, 606) 217,271
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,189
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 69,196
D. Services (účtová group of 51) 136,238
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,755
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,755
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,201
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,837
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 89
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 89
2. Other interest income (662A) 89
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 195
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 195
2. Other expense (562A) 195
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -106
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,095
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,121
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,121
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,974
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35711060 TIN: 2020972426 VAT number: SK2020972426
 • Registered seat: MAFER, Miletičova 598/80, 82108, Bratislava
 • Date create: 03 March 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mária Mičková Nové Košariská 2476 Dunajská Lužná 900 42 07.02.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mária Mičková 6 673 € (100%) Nové Košariská 2476 Dunajská Lužná 900 42
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.03.2015Nové sidlo:
   Miletičova 598/80 Bratislava 821 08
   16.03.2015Zrušené sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   14.02.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.2011Nové sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   17.03.2011Zrušené sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mička Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Mička Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 07.02.2006
   19.03.2010Nové sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 851 03
   18.03.2010Zrušené sidlo:
   Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03
   01.10.2008Nové predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami duševnej a tvorivej činnosti so súhlasom autora
   nahrávanie nosičov zvuku a obrazu so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   14.03.2006Nové obchodné meno:
   MAFER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   menežérska činnosť, marketingová činnosť, prieskum trhu
   organizovanie kongresov, kurzov, školení, seminárov
   technicko-organizačné zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Mária Mičková Nové Košariská 2476 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Mička Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Mičková Nové Košariská 2476 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 07.02.2006
   Vladimír Mička Mlynarovičova 13 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 07.02.2006
   13.03.2006Zrušené obchodné meno:
   ABC Mafer, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   16.07.2001Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   15.07.2001Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   15.06.2001Noví spoločníci:
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   14.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   05.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.08.2000Noví spoločníci:
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   02.07.1998Nové obchodné meno:
   ABC Mafer, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   Noví spoločníci:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Milan Mička Jasovská 8 Bratislava 851 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Emanuel Gajan Čiližská 28 Bratislava 821 07
   Vladimír Mička Alexyho 3 Bratislava 841 01
   01.07.1998Zrušené obchodné meno:
   MAFER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Púchovská cesta Bratislava 835 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Divinec Vlčie hrdlo 26 Bratislava 821 10
   Rudolf Markovič Furdekova 1 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Divinec Vlčie hrdlo 26 Bratislava 821 10
   Rudolf Markovič Furdekova 1 Bratislava 851 04
   13.08.1997Noví spoločníci:
   Ján Divinec Vlčie hrdlo 26 Bratislava 821 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Divinec Vlčie hrdlo 26 Bratislava 821 10
   12.08.1997Zrušeny spoločníci:
   František Fekete Baštová 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Fekete Baštová 3 Bratislava 811 03
   03.03.1997Nové obchodné meno:
   MAFER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská cesta Bratislava 835 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   čistiace a upratovacie práce s výnimkou deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   František Fekete Baštová 3 Bratislava 811 03
   Rudolf Markovič Furdekova 1 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Fekete Baštová 3 Bratislava 811 03
   Rudolf Markovič Furdekova 1 Bratislava 851 04