Create Invoice

ELCON BRATISLAVA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Business name ELCON BRATISLAVA
PIN 35711299
TIN 2020265126
VAT number SK2020265126
Date create 06 March 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ELCON BRATISLAVA
Priekopy 20
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 27 437 954 €
Profit 278 968 €
Capital 9 810 536 €
Own capital 3 321 669 €
Contact Information
Email elcon@elcon-bratislava.sk
Phone(s) 0250109111
Fax(es) 0250109102
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 11,247,399
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 971,256
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 827,034
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 243,317
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 582,389
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,328
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 144,222
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 144,222
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,137,024
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 0
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 6,042,095
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,877,051
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,877,051
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 90,139
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 74,905
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,094,929
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 39,496
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,055,433
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,139,119
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 49,798
4. Accrued income short-term (385A) 2,089,321
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 11,247,399
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,256,245
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 663,878
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 663,878
A.III. Other capital funds (413) 3,000,307
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 150,486
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 150,486
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -118,078
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -32,452
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) -85,626
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,280,684
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,280,684
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 278,968
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,991,154
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 170,980
9. Liabilities from social fund (472) 170,980
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,349,003
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 4,077,712
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,077,712
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 192,356
7. Liabilities from social insurance (336) 94,940
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 951,555
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,440
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 108,707
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 108,707
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 149,505
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 212,959
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 27,437,954
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 2,791,965
III. Revenues from sale of services (602, 606) 23,278,815
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,322,950
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,224
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,006,354
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 5,006,182
D. Services (účtová group of 51) 12,274,191
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 8,001,176
E.1. Wages and salaries (521, 522) 7,300,843
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 0
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 667,937
4. Social expenses (527, 528) 32,396
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 22,151
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 371,043
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 371,043
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,221,061
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 22,773
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87,777
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 431,600
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,790,407
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 247,968
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 220,000
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 904
2. Other interest income (662A) 904
XII. Foreign exchange gains (663) 17,059
XIV. Other income from financial activities (668) 10,005
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 312,969
K. Sold securities and shares (561) 212,444
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 18,999
2. Other expense (562A) 18,999
O. Exchange rate losses (563) 19,694
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 61,832
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -65,001
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 366,599
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 87,631
R.1. Income tax expense current (591, 595) 87,631
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 278,968
Date of updating data: 25.04.2016
 • PIN :35711299 TIN: 2020265126 VAT number: SK2020265126
 • Registered seat: ELCON BRATISLAVA, Priekopy 20, 82108, Bratislava
 • Date create: 06 March 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ferdinand Turanský člen Povraznícka 4007/18 Bratislava 811 05 22.02.2016
  Miroslav Martykán predseda Oščadnica 989 Oščadnica 023 01 22.02.2016
  Mgr. Rudolf Čížik podpredseda Myslenická 66 Pezinok-Grinava 902 03 22.02.2016
  Stanislav Drozd člen Okružná cesta 194/2 Prievidza - Prievidza II - Píly 971 01 22.02.2016
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.03.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ferdinand Turanský - člen predstavenstva Povraznícka 4007/18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 22.02.2016
   Miroslav Martykán - predseda predstavenstva Oščadnica 989 Oščadnica 023 01 Vznik funkcie: 22.02.2016
   Mgr. Rudolf Čížik - podpredseda predstavenstva Myslenická 66 Pezinok-Grinava 902 03 Vznik funkcie: 22.02.2016
   Stanislav Drozd - člen predstavenstva Okružná cesta 194/2 Prievidza - Prievidza II - Píly 971 01 Vznik funkcie: 22.02.2016
   06.03.2008Nové sidlo:
   Priekopy 20 Bratislava 821 08
   06.03.1997Nové obchodné meno:
   ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   projektovanie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch triedy A
   vykonávanie stavieb inžinierských a energetických sietí nn, vn, vvn a zvn
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo